Drugsbeleid landen voldoet nergens in de wereld aan normen Verenigde Naties

De aanpak van illegale drugs schiet schromelijk tekort. Die conclusie moet over de hele wereld worden getrokken. Geen enkele overheid slaagt er immers in het illegaal drugsgebruik op een adequate manier aan te pakken. Dat blijkt uit een rapport van het Harm Reduction Consortium en het International Drug Policy Consortium, gebaseerd op een analyse in dertig talen over de hele wereld.

Noorwegen blijkt daarbij de beste score te halen, maar ook dat land voldoet volgens de onderzoekers niet aan de normen die de Verenigde Naties aan een adequaat drugsbeleid zouden stellen. Onder meer West-Europa en de Verenigde Staten kwamen in het rapport niet aan bod.

Bestraffend beleid

“Het onderzoek – dat het drugsbeleid op het gebied van gezondheid, handhaving, bestraffing en mensenrechten bekeek – toonde onder meer aan de meeste landen een bestraffend beleid voeren”, merken de onderzoekers op.

“In vele landen is er zelfs sprake van politiegeweld en schendingen van rechten, terwijl drugsgebruikers vaak ervaren geen toegang te krijgen tot adequate gezondheidsdiensten.”

Noorwegen laat de beste scores optekenen. “Het beleid wordt er gekenmerkt door een gematigd politieoptreden en goede dekking van de gezondheidszorg”, zeggen de onderzoekers. “Noorwegen lukt er ook in de aangerichte schade binnen de perken te houden. Het land haalt in het onderzoek een puntentotaal van 74 procent.”

Een score van 100 procent betekent echter alleen dat de normen die door de Verenigde Naties als een minimumvereiste voor een adequaat drugsbeleid naar voor worden geschoven, worden gehaald. Dit betekent dat geen enkel onderzocht, ook Noorwegen niet, een degelijk drugsbeleid heeft kunnen uitbouwen.

De mediane score bedraagt amper 48 procent. “Het feit dat geen enkel land die aanbevolen normen benadert, schetst echt een somber beeld van het wereldwijde drugsbeleid”, benadrukt Matt Wall, politiek wetenschapper aan de Swansea University, die aan het onderzoek meewerkte.

Noorwegen wordt in de ranglijst gevolgd door 74 procent, gevolgd door Nieuw-Zeeland (71 procent), Portugal (70 procent), het Verenigd Koninkrijk (69 procent) en Australië (65 procent).

Brazilië

De onderzoekers wijzen er wel op dat een aantal landen in sommige categorieën opvallen. “Portugal heeft het gebruik van illegale drugs al twintig jaar geleden als een probleem op het gebied van de volksgezondheid bestempeld”, voeren ze aan.

“De antwoorden op het probleem worden buiten het strafrechtelijk systeem gehouden. Jamaica, dat in de algemene rangschikking met een score van 48 procent op de vijftiende plaats eindigde, bleek anderzijds op het gebied van proportionaliteit het hoogste puntentotaal te halen.”

Brazilië staat met een score van amper 26 procent helemaal onderaan de rangschikking. Het land is één van de vier naties die op het gebied van een politieoptredens en mensenrechten een score van minder dan 50 procent halen.

De andere plaatsen onderaan de rangschikking worden ingenomen door Mexico (35 procent), Kenia (34 procent), Indonesië (29 procent) en Oeganda (28 procent).

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20