Deutsche Bank blijft opereren in Rusland: vertrek nu niet “praktisch”

James von Moltke, de chief financial officer (CFO) van Deutsche Bank, zei in een interview met de Amerikaanse zakenzender CNBC dat zijn bank geen directe plannen heeft om Rusland te verlaten. Von Moltke opperde dat het niet “praktisch” is om de activiteiten van zijn bank in Rusland op te schorten, ondanks het feit dat andere internationale banken in gelijkaardige situaties dat wel doen.

De door Russische autocraat Vladimir Poetin aangestichte oorlog in Oekraïne doet de lijst met westerse bedrijven die hun activiteiten in Rusland staken of stopzetten, groeien. Zo hebben multinationals als PepsiCo, Coca-Cola, McDonald’s en Starbucks allemaal gezegd dat ze hun werkzaamheden in het land zullen opschorten.

Plicht

Ook banken mijden meer en meer het land, of trekken er zelfs weg. Zo vertelde HSBC maandag aan zijn personeel dat ze hun zaken met Russische banken moesten stopzetten. En Wall Street-titaan Goldman Sachs gaf eerder vandaag nog aan het land te zullen verlaten. Doet niet mee aan de uittocht: Deutsche Bank, een financiële instelling die zich nochtans geen extra imagoschade kan veroorloven.

In een interview op de Amerikaanse televisie verdedigde de CFO van Deutsche Bank de beslissing om te blijven. Hij wees daarbij op de plicht die de bank heeft tegenover klanten die nog steeds in het land actief zijn. “We zijn er om onze klanten te ondersteunen”, klonk het. “En dus, voor praktische doeleinden, is dat geen optie die voor ons beschikbaar is. Het zou ook niet de juiste manier zijn om die klantenrelaties te beheren en hen te helpen hun situatie te beheren”, aldus von Moltke.

Von Moltke voegde eraan toe dat de bank bereid zou zijn het standpunt te heroverwegen, mocht de politieke situatie verder escaleren en zijn klanten in Rusland – voornamelijk multinationals – hun activiteiten ginds staken.

“Natuurlijk moeten we kijken hoe deze situatie zich ontwikkelt en onze aanwezigheid in Rusland heroverwegen als we meer duidelijkheid krijgen over de richting waarin we ons hier bewegen”, zei hij. “Als dat [de aanwezigheid van klanten] afneemt, zal ook onze aanwezigheid in Moskou afnemen”, wierp hij nog op.

“Blootstelling beperkt”

Sancties tegen een aantal Russische banken en andere ondernemingen hebben het voor zowat elk bedrijf moeilijker gemaakt om in de pariastaat te opereren.

Aandelen van Europese banken kennen sinds de Russische inval volatiele tijden, omdat de markten hun blootstelling aan het conflict en de daaruit voortvloeiende westerse sancties trachten te kwantificeren, weet CNBC.

Deutsche Bank heeft van zijn kant geprobeerd om beleggers gerust te stellen door te stellen dat zijn blootstelling aan Rusland “zeer beperkt” is.

In een aankondiging die woensdag werd vrijgegeven, zei de bank dat de bruto kredietblootstelling aan Rusland zo’n 1,4 miljard euro – of: 0,3 procent van zijn totale kredietportefeuille – behelsde.

Marktrisico

Von Moltke stipte ook aan dat de bank het marktrisico in de eerste dagen van de oorlog “met succes” had beheerd. Hij voegde eraan toe dat het kapitaal van de bank in haar dochteronderneming in Moskou “volledig is afgedekt” om de valutarisico’s te beheersen.

“De markt zal altijd reageren op een crisis en de scenario’s die zich ontvouwen en eerst naar de neerwaartse scenario’s kijken. Ik denk dat we dan in de loop van de tijd meer informatie kunnen verstrekken, we kunnen praten over ons traject”, wordt hij nog geciteerd door CNBC.

Integriteitskwesties

De grootste bank van Duitsland blijft in opspraak komen door integriteitskwesties. Deutsche Bank heeft de voorbije jaren al miljarden euro’s aan boetes mogen ophoesten voor zijn rol in schandalen. “Technisch en moreel gezien is deze bank geheel bankroet”, aldus economisch publicist Arno Wellens.

Het is ook niet de eerste keer dat Deutsche Bank zich zou verbranden aan Rusland. Zo trok het in 2015 zijn investeringsbankactiviteiten in het land terug na een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken door Russische klanten.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20