Combinatie werken en studeren minder populair in België dan in buurlanden

In België combineren minder jongeren hun studies met een job dan in de ons omringende landen. Dat blijkt uit een rapport van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid (HRW).

De arbeidsparticipatie van 15 tot 24-jarigen is lager dan die van ouderen. Dat is logisch, volgens de HRW, omdat velen op die leeftijd nog aan het studeren zijn. ‘Toch moet er eens gekeken worden naar de studieduur’, klinkt het in het rapport. ‘Uit onderzoeken blijkt dat studenten er steeds minder in slagen om hun opleiding binnen de opgestelde termijn af te ronden.’

Ook de combinatie van werken en studeren gebeurt veel minder dan in landen als Nederland, Denemarken, Zweden, Duitsland en Frankrijk. De raad wijt dat aan de strakkere regelgeving rond studentenarbeid in België en is dan ook tevreden dat die regels versoepeld worden. Hij bejubelt ook het statuut van student-ondernemer, waardoor jongeren een bedrijf kunnen oprichten tijdens hun studententijd.

Wel waarschuwen de onderzoekers ervoor dat studentenarbeid, die weinig inkomsten genereert voor de sociale zekerheid, geen laaggeschoolden mag verdringen en slaagkansen niet mag beïnvloeden.

Mismatch

Ten slotte wijst het rapport erop dat er nog steeds een mismatch is tussen de kwalificaties die op school worden geleerd en wat iemand nodig heeft voor de arbeidsmarkt.

De HRW stelt dan ook voor om het systeem van alternerend leren, het vroegere leercontract, verder uit te breiden, Ook de technische richtingen moeten kwalitatief opgewaardeerd worden en meer vrouwen zouden STEM-richtingen moeten volgen. Verder moeten jongeren beter geïnformeerd worden over jobmogelijkheden als ze een studie aanvatten.

Om vroegtijdig schoolverlaten tegengaan, vindt de raad dat jongeren beter begeleid moeten worden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20