Brusselse burgemeesters dreigen delen Noordstation af te sluiten

Drie Brusselse burgemeesters vragen van de federale regering meer middelen om in te zetten in het Brusselse Noordstation. De huidige inzet van de lokale politie volstaat volgens hen niet om de veiligheidssituatie in het station aan te pakken. Krijgen ze die middelen niet, dan dreigen de burgemeesters enkele ingangen van het station af te sluiten.

Federale politie en oriëntatiecentrum

De burgemeesters van de gemeenten Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek en Evere hebben samen een brief geschreven aan federale ministers Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken), Vincent Van Quickenborne (Justitie) en staatssecretaris Sammy Mahdi (Asiel & Migratie). Daarin vragen ze extra hulp aan de federale regering om de problemen in het station Brussel-Noord aan te pakken. De veiligheidssituatie in en rond het station wordt er niet beter op en de politie meldt steeds meer incidenten met drugs en wapens.

“De acties van de lokale politie hebben geen resultaat omdat het grootste deel van de betrokkenen niet uitgewezen kan worden, zij kunnen dus ook niet worden vastgehouden en de gearresteerden worden vervolgens vrijgelaten”, schrijven de burgemeesters. Daarom vragen ze dat de federale regering een oriëntatie- en ophaalcentrum opricht, waar de betrokkenen zich kunnen inschrijven voor een middellang verblijf. Daarbovenop vragen ze dat de federale politie aanwezig is om de orde in het station te handhaven.

Als de federale overheid niet met een plan van aanpak komt, dreigen de burgemeesters ermee bepaalde ingangen van het station af te sluiten voor het publiek: “Indien de veiligheid niet meer kan worden verzekerd, behouden we ons het recht voor om bepaalde ingangen van het Noordstation te sluiten, en indien nodig de federale politie op te vorderen.”

Calais in Brussel-Noord

Op het Radio 1-programma De Ochtend toont staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) zich alleszins niet gewonnen voor de oprichting van zo’n oriëntatiecentrum. Volgens Mahdi zijn veel van de daklozen in het Noordstation namelijk transmigranten die wachten op een kans om naar het Verenigd Koninkrijk te migreren: “Dan ben je een soort van Calais aan het organiseren, waarbij je aan mensen die niet in België willen blijven aangeeft dat je hier kan uitrusten tijdens de gevaarlijke doortocht naar Engeland”, zegt Mahdi. Hij stuurt vooral aan op meer blauw in het station: “De oplossing lijkt mij vrij duidelijk te zijn dat je gewoon meer politie-intercepties moet doen.”

Het Brusselse Noordstation en de daarrond liggende Noordwijk vormen al langer een doorn in het oog op vlak van veiligheid, daarom zijn er in het verleden al grote politieacties op poten gezet om de situatie in het station aan te pakken. Anderzijds lijken er ook steeds meer plannen van grote nieuwbouwprojecten in de buurt de kop op te steken. Daarmee lijkt de gentrificatie van de buurt een mogelijkheid in de nabije toekomst.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20