Britten bouwen superbatterij voor vloeibare lucht

In de buurt van de stad Manchester is het Britse energiebedrijf Highview Power gestart met de bouw van een batterij voor vloeibare lucht. Het complex moet hernieuwbare elektriciteit opslaan en de emissies van krachtcentrales op fossiele brandstoffen helpen reduceren.

De installatie, die de naam CryoBattery kreeg, zal van duurzame restenergie gebruik maken om lucht tot een vloeistof samen te persen en op te slaan. Wanneer de vraag naar elektriciteit oploopt, wordt het omgekeerde proces opgestart. De vloeistof wordt dan opnieuw in gas omgezet. Dat proces gaat gepaard met volume-toenames die turbines op gang brengen en daarmee duurzame elektriciteit genereren.

Cruciaal

Over twee jaar zouden de installaties van Highview Power in Manchester operationeel moeten zijn. De turbines zijn in staat om gedurende vijf uur tot 200.000 woningen van elektriciteit te voorzien. De batterijen zouden een levensduur van dertig tot veertig jaar hebben.

‘Om de klimaatverandering aan te pakken, moet meer beroep gedaan worden op windenergie en zonnekracht,’ verduidelijkt Javier Cavada, topman van Highview Power. ‘We hebben hier echter te maken met bronnen die niet altijd beschikbaar zijn. Opslag is daarom van cruciaal belang.’

‘Daarbij wordt momenteel vooral gerekend op waterkracht. Overschot van energie wordt daarbij in periodes van overproductie ingezet om water op te pompen. Vloeibare lucht is daarvoor echter een uitstekend alternatief. Er kan ook gewerkt worden met chemische batterijen, maar die kunnen slechts voor een korte tijd relatief kleine hoeveelheden elektriciteit opslaan.’

‘Batterijen met vloeibare lucht kunnen overal worden gebouwd,’ beklemtoont Javier Cavada. ‘Op elke locatie in de wereld is er immers lucht beschikbaar. Met een dergelijke technologie is het vreemd dat de sector nog steeds de neiging heeft om krachtcentrales op gas of steenkool te bouwen.’

Schaalgrootte

Met de bouw van de batterij is een investering van 85 miljoen pond gemoeid. Highview Power kreeg voor de bouw 35 miljoen pond van de Japanse machinefabrikant Sumitomo. Ook de Britse regering steunt het project met 10 miljoen pond.

‘Om leveringen met duurzame elektriciteit te kunnen garanderen, zal de ontwikkeling van opslagtechnologieën noodzakelijk zijn,’ betoogt Alex Buckman, expert energie-opslag bij de groep Energy Systems Catapult.

‘Systemen met vloeibare lucht lijken daarbij een goede optie. De technologie staat op punt en kan bovendien gemakkelijk op grote schaal worden toegepast. Bij het oppompen van water heeft men daarentegen grote waterreservoirs nodig. Opslag met gewichten of waterstof zijn dan weer voorlopig minder ontwikkeld.’

Highview Power wil na de opstart van de batterij in Manchester nieuwe installaties bouwen op andere locaties in het Verenigd Koninkrijk, continentaal Europa en de Verenigde Staten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20