Europese energieopslag ervaart sterke groeivertraging

In Europa is de installatie van nieuwe capaciteit aan energieopslag sterk teruggevallen. De problemen moeten grotendeels worden toegeschreven aan een vertraging bij de beslissingen over een aantal grootschalige projecten die bedoeld zijn om hernieuwbare energie uit grote bronnen van hernieuwbare energie op te slaan.

Dat is de boodschap van een rapport van consulent Delta-EE en de European Association for Storage of Energy (Ease).

Omslachtige procedures

Uit het onderzoek blijkt dat de Europese markt voor energie-opslag het voorbije jaar nog een groei met 1 gigawattuur kende. Dat is een aanzienlijke terugval tegenover het jaar voordien, toen immers een stijging met 1,47 gigawattuur kon worden gemeld.

‘De terugval het voorbije jaar was vooral toe te schrijven aan grootschalige opslagprojecten, die rechtstreeks op de elektriciteitsnetten worden aangesloten,’ aldus het rapport.

‘Deze initiatieven kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot een efficiënter gebruik van hernieuwbare energie. De technologie biedt immers de mogelijkheid elektriciteit op te slaan voor een gebruik op ogenblikken dat windenergie en zonnekracht niet beschikbaar zijn.’

‘Deze grote projecten, meestal gekoppeld aan nutsbedrijven, vereisten echter vaak complexe installatie-procedures. Daarbij is niet alleen een bouwvergunning nodig, maar moet meestal ook financiële steun van de overheid worden verkregen.’

‘Deze initiatieven vergen vaak ook officiële aanbestedingen. De lancering van particuliere projecten, waarbij gezinnen elektriciteit thuis in batterijen opslaan, kende anderzijds wel een sterke groei.’

Steun

‘De boodschap is duidelijk’, zegt Patrick Clerens, secretaris-generaal van Ease, in een commentaar op het rapport. ‘Energieopslag wordt erkend als een belangrijke pijler van de energietransitie. Bovendien is de technologie een belangrijk instrument om de emissiedoelstellingen van de Klimaatakkoorden van Parijs te halen. Er is daarvoor echter ook meer steun van de overheden nodig.’

De onderzoekers zeggen dat het beleid van de Europese Unie op het gebied van duurzaamheid een cruciale sleutel zal blijken voor het creëren van een optimaal kader voor investeringen in energieopslag.

‘Energieopslag blijft een jonge markt,’ aldus Robin Adey-Johnson, de auteur van het rapport. ‘Ook de regelgeving terzake moet zich nog verder ontwikkelen. Schommelingen in de marktgroei zijn dan ook niet onverwacht.’

Adey-Johnson zegt echter een sterke onderliggende drijfveer voor verdere groei te kunnen opmerken. De volgende jaren mag volgens hem dan ook een verdere marktuitbreiding, dankzij een stabiliserende regelgeving en een volwassen inkomstenstroom, worden verwacht.

Wel waarschuwen analisten dat de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus ook in deze sector voor vertragingen zou kunnen zorgen.

Meer