Wereldwijde energiemarkt bereikt cruciaal keerpunt: meer stroomverbruik maar minder fossiele energie

Het voorbije jaar is het gebruik van fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie voor de opwekking van elektriciteit in de Verenigde Staten, de Europese Unie en India afgenomen. Tegelijkertijd bleek het totale elektriciteitsverbruik in die landen te zijn gestegen. Er is hier dan ook sprake van een keerpunt in de wereldwijde energiemix.

Dat is de conclusie van een studie van Tomas Kaberger, professor energie aan de Chalmers University of Technology in Zweden. Het rapport is gebaseerd op gegevens die betrekking hebben op meer dan 70 procent van de wereldwijde energieproductie.

Einde tijdperk

‘De Verenigde Staten, de Europese Unie en India zijn wereldwijd drie van de vier grootste producenten van elektriciteit uit fossiele brandstoffen,’ zegt Kaberger. ‘De achteruitgang van steenkool in de opwekking van elektriciteit suggereert dan ook dat het einde van het tijdperk van de fossiele brandstoffen nadert.’

Het onderzoek toonde dat de energie-opwekking op basis van fossiele brandstoffen het voorbije jaar met 156 terawattuur is gedaald. Die terugval komt overeen met het totale jaarlijkse verbruik van een land zoals Argentinië.

Het rapport toont tevens aan dat de opwekking van hernieuwbare energie voor de allereerste keer sneller is gestegen dan de totale groei van de elektriciteitsproductie. Het hernieuwbare vermogen nam vorig jaar met 297 terawattuur toe, terwijl de totale energiesector een groei met 233 terawattuur kende.

‘Het fenomeen wordt door economische factoren gedragen,’ benadrukt Kaberger. ‘Duurzame elektriciteit wordt goedkoper. Daardoor kunnen deze bronnen steeds beter met fossiele brandstoffen of kernenergie concurreren. Verdere ontwikkelingen in de hernieuwbare energiesector zullen er wellicht toe leiden dat de achteruitgang van fossiele brandstoffen nog zal versnellen. De vraag naar olie zal snel een absolute piek kennen.’

Fukushima

China, de grootste energieproducent van de wereld, volgde de trend niet. ‘De elektriciteitsproductie op basis van fossiele brandstofen kende er nog een stijging met 120 terawattuur,’ betoogt Kaberger. ‘Maar zelfs daar lieten de hernieuwbare energiebronnen – met een toename van 157 terawattuur – een snellere groei optekenen.’

Het was tien jaar geleden dat de opwekking van elektriciteit op basis van fossiele brandstoffen nog een daling had gekend. Dat was het gevolg van de wereldwijde financiële crisis. Toen daalde echter ook de totale wereldwijde elektriciteitsproductie.

Kaberger merkt nog op dat de kernenergie vorig jaar een groei met 91 terawattuur liet optekenen. ‘Dat is te wijten aan Japan, waar een aantal reactoren na de nucleaire crisis in Fukushima negen jaar geleden opnieuw zijn opgestart,’ aldus de wetenschapper.

Meer