Groot-Brittannië haalt zijn elektriciteit nu in eerste instantie uit duurzame bronnen

Tijdens het derde kwartaal van dit jaar hebben hernieuwbare energiebronnen in Groot-Brittannië meer elektriciteit geproduceerd dan de fossiele brandstoffen. Het aandeel van de duurzame productie in het totale energiepakket steeg tot 40 procent. Dat blijkt uit een rapport van klimaatspecialist Carbon Brief. Het aandeel van de fossiele brandstoffen was tot 39 procent teruggezakt.

‘Het is de eerste keer dat elektriciteit uit Britse windmolenparken, zonnepanelen en hernieuwbare biomassacentrales een grotere productie levert dan de fossiele brandstoffen,’ zegt Jillian Ambrose, energie-specialiste bij de Britse krant The Guardian. 

‘De nieuwe mijlpaal bevestigt de voorspellingen van National Grid dat koolstofvrije elektriciteit – hernieuwbare bronnen en nucleaire centrales – dit jaar voor het eerst sinds de industriële revolutie belangrijker is geworden dan de opwekking uit gas of steenkool.’

Afbouw steenkool

‘Deze mijlpaal was vooral mogelijk door een reeks nieuwe offshore windparken die sinds begin dit jaar operationeel zijn geworden,’ betoogt Carbon Brief. ‘We hebben hier te maken met een cruciaal omslagpunt in de energietransitie van Groot-Brittannië.’

‘Fossiele brandstoffen zorgden minder dan tien jaar geleden – verdeeld over gas en steenkool – nog voor vier vijfde van de Britse elektriciteitsvoorziening. Het aandeel van steenkool is nu tot minder dan 1 procent teruggevallen.’

Steeds meer Britse steenkoolcentrales sluiten de deuren. Midden volgend decennium moet de productie volledig zijn stopgezet. Tegen volgende lente zullen in het land nog slechts vier steenkoolcentrales operationeel blijven. 

Het grootste deel van de opwekking van elektriciteit uit fossiele brandstoffen is momenteel te danken aan gascentrales, die een aandeel van 38 procent in de productie lieten optekenen. Kernenergie leverde het voorbije kwartaal bijna 20 procent van de Britse elektriciteit.

Hornsea One

Groot-Brittannië haalt zijn duurzame energie vooral uit windenergie. Het aandeel van die sector in de totale Britse elektriciteitsproductie bedroeg vorig kwartaal 20 procent. Dat was vooral te danken aan de recente opening van de windparken Beatrice en Hornsea One. Dat heeft de capaciteit van de Britse windenergie nagenoeg doen verdubbelen tegenover begin vorig jaar. 

De organisatie Renewable UK zegt daarbij te hopen de capaciteit windenergie tegen eind volgend decennium te kunnen verdubbelen. Dan zouden windturbines meer dan een derde van de Britse elektriciteit moeten opwekken.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20