Banken blijven belangrijke financiers van fossiele brandstoffen

De zestig grootste banken van de wereld hebben sinds de introductie van het Klimaatakkoord van Parijs zes jaar geleden voor 3.800 miljard dollar financiering verstrekt aan bedrijven die met fossiele brandstoffen werken. Dat blijkt uit een studie van het Rainforest Action Network, BankTrack en een aantal andere organisaties.

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase verstrekte aan de sector van de fossiele brandstoffen het voorbije jaar de grootste financiering. In Europa stond de Britse bank Barclays op de eerste plaats, terwijl in de Europese Unie de Franse bank BNP Paribas de ranglijst aanvoert.

Noord-Amerika

‘De uitbraak van de coronapandemie heeft het energieverbruik teruggedrongen’, zeggen de onderzoekers. ‘Desondanks blijft de financiering van activiteiten met fossiele brandstoffen toenemen.’

‘De wereld zal nog vele jaren beroep moeten doen op steenkool, gas en petroleum. Maar het Klimaatakkoord van Parijs heeft aangetoond dat een aanzienlijk deel van de bestaande reserves aan fossiele brandstoffen in de grond moet blijven indien men de opwarming van de aarde onder de grens van 2 graden Celsius wil houden.’

‘Financiering voor de ontginning van nieuwe reserves is dus net het tegenovergestelde van de actie die nodig is om de klimaatcrisis aan te pakken.’

De onderzoekers merken op dat de dertien van de zestig onderzochte banken zich in de Verenigde Staten en Canada bevinden, maar toch blijken deze instellingen nagenoeg de helft van de totale wereldwijde financiering van fossiele brandstoffen de voorbije vijf jaar voor hun rekening te hebben genomen.

‘Zeventien van de onderzochte banken hebben toegezegd midden deze eeuw klimaatneutraal te zullen werken, maar vele toezeggingen blijken zwak, vaag of halfbakken’, aldus nog het rapport. ‘Er moet vandaag actie worden ondernomen. Sommige banken hebben weliswaar de financiering van steenkool, de meest vervuilende fossiele brandstof, uit hun activiteiten geschrapt, maar bijna twee op drie instellingen blijft in olie en gas investeren.’

De onderzoekers merken nog op dat campagnevoerders en activistische aandeelhouders inspanningen moeten doen om het beleid van de banken bij te sturen. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook de regeringen actie moeten ondernemen.

‘Vijf jaar na de introductie van het Klimaatakkoord van Parijs blijkt het nog steeds de verkeerde richting uit te gaan’, aldus het rapport. ‘Geen enkele bank heeft een absolute toezegging gedaan om fossiele brandstoffen volledig de rug toe te keren.’

Teerzanden

Er is wel vooruitgang geboekt bij de beperking van de financiering van projecten die in gevoelige gebieden, zoals de Noordpool, worden opgezet. Ook hebben verscheidene banken zich uit de meest vervuilende technologieën, zoals de ontginning van teerzanden, teruggetrokken.

‘Maar deze activiteiten vertegenwoordigen slechts een uiterst beperkt deel van de productie van fossiele brandstoffen,’ aldus de onderzoekers.

Een woordvoerder van BNP Paribas merkte in een reactie op dat de instelling een strikt beleid rond fossiele brandstoffen hanteert. ‘Anderzijds moesten tijdens de coronacrisis alle sectoren van de economie worden ondersteund’, aldus de woordvoerder.

‘BNP Paribas had, net zoals andere banken, de taak om de economie te helpen stabiliseren. De steun aan fossiele brandstoffen lag echter lager dan de hulp die aan andere sectoren werd gegeven.’ JPMorgan Chase betoogde in oktober vorig jaar een financiële strategie te hebben ingevoerd die de voorschriften van het Klimaatakkoord van Parijs volgt.

Meer