Wie in fossiele brandstoffen investeert, is geen goede katholiek volgens paus Franciscus

Het Vaticaan roept katholieken wereldwijd op om investeringen in wapens en fossiele brandstoffen een halt toe te roepen. En het blijft niet bij woorden alleen: katholieke instellingen hebben al voor miljarden aan investeringskapitaal geheroriënteerd.

Andere sectoren, zoals mijnbouw, moeten volgens de geestelijke leider van nabij gemonitord worden om te vermijden dat ze het milieu beschadigen. 

Verjaardag van ‘klimaatencycliek’

De oproep was verpakt in een handleiding van 225 pagina’s voor kerkleiders en geestelijk personeel. De richtlijn werd gepubliceerd ter ere van de vijfde verjaardag van de belangrijke encycliek (pauselijke verordening) Laudato Si, waarin paus Franciscus de noodzaak onderschreef om de natuur, het klimaat, en weerloze mensen te beschermen.

De handleiding van afgelopen week is bedoeld om concrete tips te geven om de doelstellingen van die encycliek uit 2015 te behalen.

In het gedeelte over financiën staat te lezen: ‘Mensen kunnen positieve veranderingen bevorderen. Bijvoorbeeld door bedrijven die niet voldoen aan bepaalde parameters uit hun investeringsmaatschappijen te bannen.’ Die parameters worden omschreven als respect voor mensenrechten, verbod op kinderarbeid en bescherming van klimaat en milieu. 

Dubbele impact

Volgens de Opperste Bruggenbouwer kan een verantwoorde energiestransitie een antwoord bieden op twee van de grootste uitdagingen van onze tijd: de globale ongelijkheid en klimaatverandering.

‘Het bouwen van veilige, toegankelijke, betrouwbare en efficiënte energiesystemen op basis van hernieuwbare energiebronnen kan het mogelijk maken te beantwoorden aan de behoeften van de armste bevolkingsgroepen en tegelijkertijd de opwarming van de aarde te beperken’, staat te lezen in het pauselijk document. 

Paus Franciscus roept ook op om de uitstoot van koolstofdioxide zwaar te belasten. 

‘Schuw abortus, wapens en fossiele brandstoffen’

‘Op weg naar zorg voor onze gemeenschappelijke thuis’, zoals de encycliek van vorige week heet, spreekt het Vaticaan de 1,2 miljard katholieken wereldwijd rechtstreeks aan: ‘Schuw bedrijven die schadelijk zijn voor de menselijke of sociale ecologie, zoals abortus of wapenhandel, en voor het klimaat of milieu, zoals fossiele brandstoffen.’

De handleiding riep ook op tot ‘strenge monitoring’ om lucht-, bodem- en waterverontreiniging te voorkomen.

Heel wat katholieke instituten beantwoorden aan de oproep van Rome. Meer dan een dozijn congregaties van de Zusters Dominicanessen kondigden een gezamenlijke investering van 40 miljoen euro aan, in twee nieuwe klimaatfondsen van de investeringsbank Morgan Stanley. 

De fondsen zijn gericht op hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Daarnaast investeren ze ook in oplossingen voor gemeenschappen die door klimaatverandering worden getroffen. Het private fonds had eind dit voorjaar zo’n 100 miljoen euro in kas, het publieke fonds zo’n 20 miljoen. Een andere kloosterorde, de Zusters Franciscanessen, kondigde aan dat ze 5 procent van haar investeringskapitaal herleidt naar het publieke fonds.

Vorige maand sloten meer dan veertig katholieke instellingen zich aan bij een gezamenlijke, op geloof gebaseerde, eed van desinvestering in fossiele brandstoffen: Het zogeheten Catholic Impact Investing Collaborative telt nu al 21 Europeaanse en Amerikaanse instituten die intekenden op de desinvesteringsgelofte, goed voor ongeveer 40 miljard euro aan activa. 

Meer