Investeringen in fossiele brandstoffen verliezen snel aan rendabiliteit

Investeringen in olie, gas en steenkool worden steeds minder rendabel. De wereldwijde portfolio’s aan fossiele brandstoffen zullen de volgende vijftig jaar ongeveer twee derde van hun waarde verliezen. Momenteel is nog sprake van een waarde van ongeveer 39.000 miljard dollar, maar over een halve eeuw zal dat ingekrompen zijn tot 14.000 miljard dollar. Dat zegt een studie van de Britse denktank Carbon Tracker.

De reden voor de sterke waardedaling van de fossiele portefeuilles moet volgens het rapport worden gezocht in het overaanbod en de dalende vraag naar olie, terwijl hernieuwbare energiebronnen steeds verder opgang maken.

Piek

‘Het is duidelijk dat het tijdperk van de fossiele brandstoffen over zijn hoogtepunt is,’ benadrukt onderzoeker Kingsmill Bond, energiespecialist bij Carbon Tracker. ‘Politieke beslissingen en technische innovaties zullen de vraag in de verschillende sectoren snel doen afnemen.’

‘Dat proces wordt door de coronapandemie mogelijk nog versneld. Het is dan ook niet uit te sluiten dat we nu al de piek in de vraag naar fossiele brandstoffen hebben beleefd.’

Als die voorspellingen kloppen, dreigt de industrie volgens waarnemers zware klappen te krijgen. ‘Jaarlijks wordt er in fossiele infrastructuur ongeveer 5.000 miljard dollar geïnvesteerd,’ stelt het rapport. ‘De sector heeft een wereldwijde toeleveringsketen met een waarde van 32.000 miljard dollar.’

‘We hebben hier te maken met investeringen in de productie van energiecentrales, transportmiddelen en een brede waaier industriële sectoren. Dat weerspiegelt zich ook op de financiële markten. Bijna een kwart van alle investeringen in aandelen zijn aan fossiele brandstoffen gelinkt. Dat geldt ook voor 53 procent van alle obligaties.’

Gereguleerde exit

‘Investeringen in infrastructuur voor fossiele brandstoffen zijn niet langer de moeite waard,’ zegt Carbon Tracker. ‘Investeerders in steenkoolcentrales zouden verliezen van meer dan 600 miljard dollar kunnen verliezen. Toch zijn er wereldwijd nog bijna 6.700 kolencentrales operationeel.’

‘Er worden bovendien, vooral in China en India, momenteel nog 1.046 nieuwe centrales gepland. Ook in Europa worden nog steeds nieuwe steenkoolcentrales gebouwd. Eind mei nog heeft Duitsland zijn laatste steenkoolcentrale op het elektriciteitsnet aangesloten. Nochtans heeft het land beslist om geleidelijk met het gebruik van steenkool te stoppen.’

‘Om de wereldeconomie te stabiliseren, moet er dringend een gereguleerde exit uit fossiel kapitaal worden georganiseerd,’ waarschuwt Bond. ‘Elke andere keuze zou slechts een poging zijn om een onhoudbare situatie in stand te houden.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20