Hernieuwbare energie ook voor belegger interessanter dan fossiele brandstoffen

Recente productiecijfers in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat hernieuwbare bronnen voor de energiesector belangrijker worden dan fossiele brandstoffen. Maar ook op de beursvloer laat die tendens zich voelen. Dat blijkt uit een rapport van het Centre for Climate Finance and Investment aan het Imperial College London.

De onderzoekers baseerden hun studie op de beursprestaties van energiebedrijven uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk de voorbije tien jaar.

Rendement

‘Bij de beursgenoteerde bedrijven hebben producenten van hernieuwbare energiebronnen de voorbije tien jaar aan beleggers een aanzienlijk hoger rendement geboden dan de fossiele brandstoffen,’ stippen de auteurs aan. ‘Bovendien toonden de hernieuwbare energiebronnen ook een veel lagere jaarlijkse volatiliteit. Dat was ook de voorbije maanden tijdens de coronacrisis het geval.’

Investeringen in hernieuwbare energie leverden in Frankrijk en Duitsland over een periode van vijf jaar een rendement op van 178,2 procent. Fossiele brandstoffen moesten tegelijkertijd een negatieve score van 20,7 procent melden.

In het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten leverden hernieuwbare bronnen over diezelfde periode een rendement van respectievelijk 75,4 procent en 200,3 procent op. Bij fossiele brandstoffen was dat slechts respectievelijk 8,8 procent en 97,2 procent.

‘Vaak wordt er vanuit gegaan dat fossiele brandstoffen voor investeerders meer winstgevend zijn dan hernieuwbare bronnen,’ zegt Charles Donovan, directeur van het Center for Climate Finance and Investment. ‘Dat is echter duidelijk een misvatting.’

Hinderpalen

Ondanks die positieve signalen moeten geïnteresseerden in portefeuilles met hernieuwbare energie volgens de onderzoekers echter nog altijd met een aantal belangrijke hinderpalen rekening houden.

‘Meestal gaat het om kleinere noteringen,’ zegt Charles Donovan. ‘Voor de meeste vermogensbeheerders en institutionele beleggers zouden deze portefeuilles niet in aanmerking komen. Er moet dan ook worden vastgesteld dat investeerders op de openbare aandelenmarkten vaak onvoldoende toegang krijgen tot het groeipotentieel van de hernieuwbare energie.’

‘De bestaande normen in de beleggingssector zullen moeten veranderen om grotere delen van de beleggerspopulatie toegang te bieden tot de voordelen van de transitie naar duurzame energie,’ betoogt Donovan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20