Voor het eerst moet steenkool de duimen leggen voor hernieuwbare energie in de VS

De Verenigde Staten zal dit jaar voor het eerst meer elektriciteit opwekken uit hernieuwbare energiebronnen dan uit steenkool, volgens projecties van de Amerikaanse overheid. De verschuiving wordt gestuwd door de virusuitbraak, schrijft The New York Times.

De vraag naar elektriciteit is sterk gedaald door de coronacrisis. Omdat steenkoolcentrales nu eenmaal duurder zijn om operationeel te houden, zijn het die centrales die als eerste worden uitgeschakeld. 

Het is een mijlpaal in het gevecht tegen klimaatverandering. Een die een tiental jaren geleden nog ondenkbaar was. Toen wekte steenkool nog bijna de helft van de elektriciteit in de VS op. En de trend vindt plaats ondanks het feit dat de huidige Amerikaanse regering de verouderde industrie kunstmatig in leven probeert te houden, door milieunormen voor steenkoolcentrales af te zwakken. 

Verouderde industrie

Toch hebben Amerikaanse elektriciteitsleveranciers de voorbije tien jaar honderden verouderde steenkoolcentrales moeten sluiten, en overblijvende sites worden minder vaak gebruikt. 

In dezelfde periode is de kost van grote windmolenparken met meer dan 40 procent gedaald. De kost van zonne-energie zijn met meer dan 80 procent gedaald. 

Nu lijkt de coronapandemie de steenkoolindustrie de genadeslag toe te brengen. Volgens het laatste rapport van het Amerikaanse department voor Energie zullen steenkoolcentrales ‘slechts’ 19 procent van de elektriciteit leveren, en er zal een vierde minder steenkool worden gebruikt dan vorig jaar. Onder de noemer hernieuwbare energie wordt gerekend: wind, zon, grote stuwdammen, geothermie en biomassa. 

Van die categorie zal er dit jaar 11 procent meer geproduceerd worden dan vorig jaar, en het aandeel in de totale elektriciteitsproductie zal groter zijn dat dat van steenkool, volgens de Amerikaanse overheidsdienst. 

Klimaatverandering

De achteruitgang van steenkool kan grote gevolgen hebben voor de strijd tegen klimaatverandering. Het is de meest vervuilende van alle fossiele brandstoffen. Mede door de neergang van de industrie is de uitstoot van koolstofdioxide in de VS met 15 procent gedaald sinds 2005. 

Volgens het rapport zal die uitstoot dit jaar nog eens met 11 procent zakken, de grootste daling in 70 jaar. Dat is uiteraard door de beperkingen op reizen en industrie vanwege de pandemie. Maar zeker ook door het immer stijgende aandeel van hernieuwbare energie in de Amerikaanse elektriciteitsproductie.

Meer