Aandelen geërfd tijdens coronacrisis? Fiscale regeling versoepeld

Als u een aandelenpakket geërfd heeft en de waarde van die aandelen zag kelderen door de coronacrisis, is er goed nieuws.

Eerst de standaardregeling. Wie erft, moet binnen de vier maanden een erfopvolgingsakte indienen waarin al uw erfstukken een waarde krijgen.

  • Om aandelen te waarderen, kan u tijdens het opstellen van die akte kiezen voor drie momenten. De dag van het overlijden, de maand nadien, of de tweede maand na het overlijden.
  • Dat betekent dat u, als de aandelen opvallend laag staan, wat uitstel kan krijgen om ze opnieuw te laten klimmen.
  • Het kan natuurlijk ook dat de aandelen zodanig weinig waard zijn dat ze bij verkoop onvoldoende opbrengen om de successierechten te betalen. Dat komt relatief vaak voor.
  • Alle aandelen moeten op hetzelfde moment geschat worden.

Door de coronacrisis zijn er twee belangrijke variabelen gekomen bij het erven van effecten.

  • De beurzen zijn diep gevallen. De Bel20 staat momenteel 30 procent onder de piek van februari. Vergeleken met midden maart noteert de Bel20 zelfs 40 procent lager.
  • Omdat ook notarissen zich aan de social distancing moesten houden, en het even duurde eer digitale volmachten geregeld raakten, krijgt u twee maanden extra om uw erfopvolging te regelen.

Dat wil zeggen dat er een aantal coronamaatregelen komen voor wie aandelen of effecten heeft geërfd.

  • Voor overlijdens tussen 13 november 2019 en 30 september 2020 kan u uit 4 waarderingsmomenten kiezen. De dag van het overlijden, 1 maand, 2 maanden of 3 maanden verder.
  • U kiest voor alle effecten dezelfde datum.
  • Voor een lagere erfbelasting kiest u uiteraard de slotkoers met de laagste waardering.
  • Er komt ook een overgangsmaatregel voor aangiftes die al ingediend zijn en waarvan de aangiftetermijn tussen 13 maart en 21 april 2020 verstreken is.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20