CEO die 1,5% van alle aandelen in beursgenoteerde bedrijven wereldwijd beheert, zet zich schrap voor “matige beursprestaties”

Samengevat. Nicolai Tangen, CEO van het Noorse staatsinvesteringsfonds, uit bezorgdheid over de aanhoudende inflatiedruk en de vooruitzichten op matige rendementen in de komende jaren. Tangens benadering en inzichten bieden een essentiële kijk op de toekomst van wereldwijde investeringen.

Waarom is dit belangrijk?

De visie van Tangen is significant vanwege de omvang van het fonds. Met een waarde van $1.500 miljard en belangen in meer dan 9.000 bedrijven wereldwijd, is het fonds een graadmeter voor de gezondheid van de wereldmarkt.

In het nieuws. Het Noorse staatsfonds Norges Bank Investment Management (NBIM) is het grootste ter wereld en beheert een portefeuille van aandelen, vastrentende waarden, vastgoed en hernieuwbare infrastructuur.

  • Het fonds belegt de Noorse inkomsten uit olie en gas in het buitenland, om een appeltje voor de dorst te voorzien voor alle Noren.
  • Tangen benadrukte op het World Economic Forum in Davos de aanhoudende inflatiedruk en waarschuwt voor bescheiden rendementen.
  • Hij denkt dat centrale banken voorzichtig zullen zijn met het verlagen van de rentetarieven na een recente snelle stijging. “Ik denk dat de internationale centrale banken heel, heel voorzichtig zullen zijn met het te snel verlagen van de rente, omdat ze te traag waren met het verhogen ervan”

Belangen in 9.000 bedrijven

Zoom in. Het fonds bezit ongeveer 1,5% van alle aandelen in beursgenoteerde bedrijven wereldwijd.

  • Het fonds bezit belangen in duizenden bedrijven, waaronder ook de bekendste techbedrijven als Apple, Amazon, Alphabet, Tesla en Meta. De grootste belangen heeft het in Apple en Microsoft, waar het respectievelijk 31 en 29 miljard euro in heeft gepompt, gevolgd door Alphabet (15 miljard), Amazon (13 miljard) en Nvidia (11,5 miljard). 
  • In het derde kwartaal van het voorgaande jaar leed het fonds een verlies van $34 miljard, ondanks een winst van $143 miljard in de eerste helft van 2023.
  • Tangen promoot een meer contrair beleggingsbeleid en een sterkere focus op ESG en corporate governance.

Zoom out. Wereldwijde economische trends zoals loonstijgingen, klimaatverandering, en geopolitieke spanningen vormen een complexe uitdaging voor wereldwijde investeerders.

  • Uitspraken van andere financiële leiders zoals Philipp Hildebrand van BlackRock onderstrepen de zorgen over aanhoudende inflatie.
  • Tangen suggereert dat onvoorziene gebeurtenissen, zoals een financiële crisis of natuurrampen, de grootste bedreigingen kunnen vormen voor de marktstabiliteit.
Meer