Werknemers sceptisch over duurzame claims van hun bedrijf

Bedrijven beroemen zich graag op hun duurzaam en milieuvriendelijk gedrag, maar een groot deel van hun eigen medewerkers koesteren grote twijfels over de echtheid van die beweringen. Dat blijkt uit een studie van het softwarebedrijf Advanced, gebaseerd op een enquête bij meer dan duizend werknemers in het Verenigd Koninkrijk.

De onderzoekers stelden vast dat 43 procent van de respondenten van mening was dat hun bedrijf zich schuldig maakte aan greenwashing, een term die wordt gebruikt voor de omschrijving van de misleidende beweringen die bedrijven op het gebied van duurzaamheid doen om bij de buitenwereld onterecht een positiever imago te kunnen uitbouwen.

Winstbejag

Uit het onderzoek bleek ook dat veel werknemers zich zorgen maken dat de bedrijfstop een grotere prioriteit toekent aan het winstbejag (47 procent) dan aan milieudoelstellingen (37 procent).

“Vooral jongeren bleken de greenwashing van de bedrijfstop te doorzien”, merken de onderzoekers op. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar zegt 56 procent dat zijn bedrijf zich aan greenwashing schuldig heeft gemaakt.”

Daarbij wordt opgemerkt dat de jongeren zich terzake ook het meest beslagen voelen. In die groep bleek immers 83 procent van de ondervraagden aan te geven de ecologische voetafdruk van hun onderneming te begrijpen, tegenover een gemiddelde van 69 procent bij alle werknemerscategorieën.

De onderzoekers voeren daarbij nog aan dat vooral jonge mensen te kennen geven te willen werken voor bedrijven die een milieuvriendelijk beleid hanteren en naar positieve verandering streven.

“Bedrijven die deze groep werknemers wil aantrekken en behouden, moeten duurzaamheid dan ook als een absolute topprioriteit erkennen”, merken de onderzoekers op.

Vooruitgang

Uit het rapport blijkt wel dat vele bedrijven terzake recent aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt. “Er kon worden vastgesteld dat 47 procent van de ondernemingen het personeel en de klanten voorlicht over de maatregelen die de organisatie neemt om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen”, stippen de onderzoekers aan.

“Daarnaast bleek 34 procent zijn kantooroppervlakte te verkleinen, terwijl 32 procent tot milieucompensaties, zoals het planten van bomen, overgaat.”

“Het leefmilieu is voor iedereen belangrijk, maar vooral jongeren vinden het belangrijk om voor een organisatie te werken die een positieve impact op de planeet wil hebben”, getuigde Gordon Wilson, CEO van Advanced.

“Een sterk milieubeleid is echter niet alleen belangrijk om interessante medewerkers aan te trekken en te behouden, maar kan ook een troef zijn om bij klanten, investeerders, leveranciers en andere belanghebben vertrouwen op te bouwen. Greenwashing dreigt daarentegen steeds zwaarder te zullen worden afgestraft.”

Uit het onderzoek bleek nog dat 28 procent van de werknemers ook in hun dagelijks leven gebruik maakt van instrumenten die hen helpen hun ecologische voetafdruk te beperken, terwijl 47 procent benadrukt dat het aanmoedigen van positieve milieupraktijken het belangrijkste kenmerk voor een bedrijfsleider is geworden.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20