Werknemer wil vooral nieuwe vaardigheden verwerven

Vele werknemers vinden de verwerving van nieuwe vaardigheden belangrijker dan een loonsverhoging of een promotie. Dat blijkt uit een onderzoek van het platform CV-Library, gebaseerd op een enquête bij tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië. De studie toonde dat 44 procent van de respondenten de verwerving van nieuwe vaardigheden een belangrijke carrière-prioriteit noemt. Op korte afstand volgen een loonsverhoging (43 procent) en de overstap naar een andere onderneming (40 procent).

Minder sterke interesse gaat naar een nieuwe titel (22 procent) en een interne taakverandering (20 procent). Slechts 9 procent verwijst naar de uitbouw van een persoonlijk netwerk.

Realiteit

“Het is echter de vraag of deze ambities ook in realiteit haalbaar zijn,” benadrukken de onderzoekers. “De studie toonde dat 64 procent van de werknemers niet het gevoel heeft dat hun werkgever op die wensen inspeelt. Slechts 28 procent meent dat deze doelstellingen binnen zijn huidige carrière realiseerbaar zouden kunnen zijn. Dit heeft ertoe geleid dat 83 procent een carrière-verandering overweegt om deze ambities waar te kunnen maken.”

Lee Biggins, chief executive van CV-Library, noemt het verontrustend dat zoveel professionals menen dat hun werkgevers niet op hun behoeftes reageren en hen niet de kansen bieden waarop ze menen aanspraak te kunnen maken.

“Daarom moeten managers regelmatige besprekingen met hun werknemers inlassen,” benadrukt Lee Biggins. “Dat moet leiden tot maatregelen die de werknemers kunnen helpen hun potentieel binnen de onderneming maximaal te ontplooien.”

“Daarbij mag de bedrijfsleiding het onderwerp van de loopbaanontwikkeling niet uit de weg gaan. Deze gesprekken zullen het management de kans bieden sterkere relaties met zijn medewerkers te bouwen. De grotere openheid tegenover de werknemers zal ook het personeelsverloop helpen beperken.”

Openheid

“Een bevordering van de personeelstevredenheid is bovendien essentieel voor de productiviteit,” zeggen de onderzoekers. “Bij evaluaties moeten ook de carrièredoelstellingen van werknemers voor de volgende drie tot vijf jaar aan bod komen. Deze besprekingen bieden een inzicht in de ambities van de werknemers.”

“Bovendien krijgt de onderneming door deze gedachtenwisseling de mogelijkheid om plannen voor een opvolging voor te bereiden en de talentpijplijn uit te bouwen. Werknemers zullen bovendien vaker met ideeën naar voor komen indien ze weten dat de onderneming hun inbreng ernstig neemt.”

“Het is echter verontrustend dat 36 procent van de respondenten aanvoert dat hun organisatie niet eens over een proces beschikt om suggesties van werknemers te registreren en te kanaliseren,” zegt Pete Eyre, directeur bij het technologiebedrijf Vevox.

In een commentaar op de studie werpt Ed Johnson, chief executive van het mentoring-platform PushFar, dat werknemers bij de presentatie van hun ambities aan de directie beroep zouden moeten kunnen doen op deskundige begeleiding. Johnson wijst er immers op dat werknemers vaak terugdeinzen om tegenover het management een grote openheid over hun ambities en ideeën tentoon te spreiden.

“Daarvoor zouden de medewerkers beroep moeten kunnen doen op een deskundige mentor, die zich tegenover de directie onafhankelijk kan opstellen,” beklemtoont Johnson.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20