Mannen en vrouwen hebben verschillende carrière-verwachtingen

Mannen koesteren over hun carrière andere verwachtingen dan vrouwen. Dat blijkt uit een onderzoek van de wervings-applicatie Coople en het bureau OnePoll bij tweeduizend werknemers in Groot-Brittannië.Anderzijds moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat er over de klachten van de werknemers tussen mannen en vrouwen een veel grotere eensgezindheid kan worden vastgesteld.De onderzoekers stelden onder meer vast dat reisopportuniteiten voor 11 procent van de mannen een belangrijk onderdeel van de carrière moeten vormen, maar bij vrouwen daalt dat cijfer tot 5 procent.Anderzijds bleek dat het salaris voor 70 procent van de mannelijke werknemer een prioriteit vormt, maar die mening wordt slechts 66 procent van hun vrouwelijke collega’s gedeeld. Ook bij bedrijfsvoordelen laten mannen een score van 15 procent registreren, tegenover slechts 12 procent bij vrouwelijke werknemers.

Evenwicht

Daarentegen vraagt 60 procent van de vrouwen een goed evenwicht tussen carrière en gezin, dat daarentegen slechts door 55 procent hun mannelijke collega’s wordt geciteerd.Ook wijst 18 procent van de vrouwen op carrièremogelijkheden, tegenover een score van 16 procent bij de mannen. Tenslotte zegt 26 procent van de vrouwen het verschil te willen maken, tegenover 21 procent van hun mannelijke collega’s.Het evenwicht tussen carrière en gezin wordt bij beide geslachten weliswaar op de tweede plaats gerangschikt, maar toch geeft 30 procent van de mannen toe geregeld overuren te presteren, tegenover 26 procent bij de vrouwen.Die overuren hebben volgens 10 procent van de mannen en 8 procent van de vrouwen echter een negatieve impact op hun seksleven. Bovendien maken 12 procent van de mannen en 10 procent van de vrouwen gewag van een ongunstige impact op de relatie met de kinderen.Tevens moest worden vastgesteld dat het werk voor 18 procent van beide geslachten de aanleiding van een meningsverschil met de partner is geweest. Tevens geeft 50 procent van beide geslachten toe door werkplichtingen al een belangrijk sociaal evenement te hebben moeten missen. (mah)

Meer