Wereldwijde fusiemarkt moet sterke inkrimping melden; Europa is de grote uitzondering

Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar werden wereldwijd voor 1 biljoen dollar aan fusies en overnames geregistreerd. Dat betekende een daling met 25,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van consulent Dealogic.

Het fenomeen moet volgens Dealogic worden toegeschreven aan de angst voor een recessie en oplopende rentes. Alleen in Europa kon nog een toename van de activiteit worden opgemerkt. 

Moeilijke periode

“De overnamemarkt gaat door een moeilijke periode”, merken de onderzoekers op. “De sterke inflatie en de dalende trends op de beurzen hebben vele raden van bestuur doen beslissen overnameplannen voorlopig uit te stellen.”

“De Russische invasie in Oekraïne in februari van dit jaar en de vrees voor een economische recessie hebben de ambities voor het doordrukken van fusies en overnames tijdens het voorbije kwartaal een zware klap bezorgd.”

“Op korte termijn besluiten veel bedrijven om van fusies en overnames af te zien”, merkt Alison Harding-Jones, analist bij Citigroup, op. “Alle aandacht is nu immers gericht op de impact die een recessie op hun activiteiten zou kunnen hebben.”

In de Verenigde Staten daalde de waarde van de gerealiseerde fusies en overnames met 40 procent tot 456 miljard dollar. Ook in de regio Asia-Pacific moest een terugval met 10 procent worden gemeld. Alleen in Europa kon nog een stijging worden gemeld.

Daar liep de waarde van de transacties nog met 6,5 procent op. Dat was vooral te danken aan een aantal grote operaties, zoals het bod van 58 miljard euro op de Italiaanse infrastructuurgroep Atlantia.

“Het is moeilijk om aan overnames te werken wanneer de beurswaarde van de bedrijven tot het laagste niveau in een jaar is teruggevallen.”

Het volume grensoverschrijdende transacties kende tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een daling met 25,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. “De traditionele golf van Amerikaanse investeringen in Europa is in sterke mate opgedroogd”, beklemtoont André Kelleners, analist bij Goldman Sachs.

“Dit heeft ongetwijfeld een link met de oorlog in Oekraïne. Veel bedrijven zijn daardoor met investeringen in het buitenland terughoudender geworden. Bij het overschrijden van landsgrenzen neemt immers ook de onzekerheid toe.”

Voorzichtigheid blijft geboden

Omdat de centrale banken de rente hebben verhoogd, is de financiering van overnames bovendien duurder geworden. Maar zelfs wanneer potentiële overnemers voldoende financiële middelen zouden kunnen verzamelen, blijkt het vaak moeilijk om een overeenstemming te vinden over de prijzen die bij de operaties zouden moeten worden betaald.

“Volatiele aandelenmarkten maken het immers moeilijk om onderhandelingen over waardeniveaus te voeren”, beklemtoont Damien Zoubek, analist bij Freshfields Bruckhaus Deringer.

In Europa blijken de scherpe waardedalingen van de euro en het pond bedrijven echter kwetsbaar te hebben gemaakt voor opportunistische toenaderingen van investeerders. “Een ontwrichting van de markt biedt aan investeerders kans om van waardedalingen te profiteren”, zegt Umberto Giacometti, analist bij Nomura.

De analisten verwachten wel dat alvast de grensoverschrijdende transacties tussen de Verenigde Staten en Europa uiteindelijk zullen aantrekken. Daarbij verwijzen ze naar een sterke dollar en een toenemende kloof tussen de waardering van Amerikaanse en Europese bedrijven. Maar tegelijkertijd blijft volgens hen voorzichtigheid, vooral omwille van de oorlog in Oekraïne, geboden.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20