Wellicht korting op energiefactuur vanaf november, maar hoeveel en voor welke gezinnen?

Alle ogen zijn vandaag gericht op de federale regering, die mogelijk met een korting op de energiefactuur komt.

Het idee is al een tijdje bekend. Er is een consensus binnen de federale regering dat niet alleen de gezinnen die genieten van een sociaal tarief – zowat 1 miljoen gezinnen of zowat een vijfde van de bevolking – maar ook “de middenklasse” geholpen moet worden om de peperdure energiefactuur in de winter te betalen.

  • Er wordt gesproken over een “basispakket” dat voor iedereen betaalbaar moet blijven, ook als de energieprijzen verder de hoogte in zouden schieten.
  • Een andere term die gebruikt wordt is een “middentarief”, naar analogie met het sociaal tarief.

Twistpunten

De praktische uitwerking is evenwel een ander paar mouwen. De grootste twistpunten van de voorbije twee weken lijken nog steeds niet weggewerkt:

  • Hoe groot wordt de compensatie? Er zijn vrijdagochtend uiteenlopende bedragen in de pers verschenen: van 150 à 200 euro per maand tot een totale korting van 650 euro per gezin.
  • Hebben ook de hoogste inkomens recht op de compensatie? En zoniet, wat wordt dan de inkomensgrens?
  • Wordt de nettokorting meteen verrekend in de factuur, of komt er een omweg via de jaarlijkse belastingbrief? Een mogelijk scenario is dat iedereen de korting krijgt, maar dat er nadien een herberekening komt via de inkomstenbelasting.
  • Alleen aardgas, of ook andere verwarmingsbronnen waaronder elektriciteit?

Overwinsten

Er lijkt wel consensus over de startdatum. De korting zou zichtbaar moeten zijn vanaf de voorschotfacturen voor november.

Voor de financiering wordt gekeken naar het afromen van de”overwinsten” in de energiesector, een piste die de Europese Commissie eerder deze week in de verf zette voor de hele EU. PS-voorzitter Paul Magnette schatte de mogelijke opbrengst in België op 1 miljard euro, al moet toezichthouder CREG zijn raming nog publiek maken.

(kg)

Meer