Meer en meer energieleveranciers rekenen eigenaars van zonnepanelen met terugdraaiende teller extra kosten aan

Vlaanderen is volop bezig met de uitrol van de digitale meter. Daar zijn de eigenaars van zonnepanelen niet zo gelukkig mee. Dankzij de analoge meter kunnen ze namelijk profiteren van het systeem met de terugdraaiende teller (met prosumententarief). Nu blijkt dat meer en meer leveranciers extra kosten aanrekenen wanneer mensen met zonnepanelen nog steeds een analoge meter bezitten.

Context: Vlaanderen wil alle analoge meters vervangen door digitale varianten. Het is de bedoeling dat tegen het einde van dit jaar 80 procent van de gezinnen zo’n toestel heeft. Dat aantal moet tegen eind 2029 oplopen tot 100 procent.

 • De eigenaars van zonnepanelen zijn koele minnaars van de digitale meter. Bij zonnepanelen en een analoge meter draait de teller immers terug wanneer je energie op het stroomnet injecteert. De meterstand die je jaarlijks doorgeeft, komt overeen met het verschil van de energie je verbruikt en de energie die je opwekt. Wek je minstens evenveel energie op dan je verbruikt, dan bedraagt de tellerstand aan het einde van het contractjaar nul. Je betaalt in dat geval geen verbruikskosten, maar enkel een prosumententarief.
 • De digitale meter daarentegen werkt met een gescheiden verbruik en injectie. Er is dus niet langer sprake van een terugdraaiende teller. Je krijg wel een vergoeding voor de elektriciteit die je op het net injecteert. Daarenboven betaal je niet langer een prosumententarief. Velen zijn ervan overtuigd dat ze minder profijt doen bij het nieuwe systeem. Ze proberen dan ook zolang mogelijk vast te houden aan de analoge meter.
  • Wie tussen eind 2012 en begin 2021 zonnepanelen heeft geïnstalleerd, kan de plaatsing van de digitale meter nog uitstellen tot 1 januari 2025. Nadien is de installatie onvermijdelijk. 

Opgemerkt: Meer en meer energieleveranciers rekenen eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller extra kosten aan, meldt Mijnenergie.be. Zes bedrijven gaan al zo te werk.

 • Elegant rekent sinds 1 april zo’n vergoeding aan en die bedraagt 160 euro voor wie een doorsnee installatie met een omvormervermogen van 4 kVA bezit.
 • Frank Energie rekent met 312 euro de hoogste vergoeding aan. Octa+ (211,66 euro) en Ecopower (168 euro) vervolledigen de top 3 van hoogste vergoedingen.
 • Bij Mega betalen de klanten 140 euro en bij Trevion 60,96 euro.
 • Een rondvraag die Mijnenergie.be voorbije herfst heeft uitgevoerd, leert dat de grootste energieleveranciers geen concrete plannen in die richting hebben, maar dat verschillende aanbieders de mogelijkheid niet helemaal uitsluiten.

Verschillende oorzaken

Duiding: De leveranciers halen verschillende redenen aan waarom ze zo’n vergoeding aanrekenen.

 • Ecopower wijst op het prijsverschil tussen de stroom die de consument op het net injecteert en de elektriciteit die hij verbruikt. “Wanneer gezinnen stroom injecteren, zijn de marktprijzen doorgaans laag omdat er een groot aanbod zonnestroom is. Wanneer ze verbruiken is de stroom duurder door de grotere vraag bij een lager aanbod. De analoge meter draait terug en bekijkt de nettostroomafname op jaarbasis, zonder rekening te houden met het moment van injectie of afname. Zo worden de reële kosten niet gereflecteerd in de factuur”, klinkt het.
 • Elia laat dan weer weten dat de onevenwichtskosten die energieleveranciers aan hoogspanningsnetbeheerder Elia betalen, zijn toegenomen.
  • De leveranciers maken een dagelijkse inschatting van hoeveel stroom hun klanten per kwartier zullen afnemen en hoeveel ze zullen injecteren. Op het stroomnet moeten vraag en aanbod namelijk steeds in evenwicht zijn. Wijkt de inschatting af van de realiteit, bijvoorbeeld omdat er meer of minder zon schijnt dan voorspeld, dan betaalt de leverancier een vergoeding aan Elia om het evenwicht op het net recht te zetten. Die kosten rekenen de energieleveranciers door aan hun klanten.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer