Welk is het belangrijkste verschil tussen werknemers en ondernemers?

Een team van Zwitserse en Duitse wetenschappers ontdekte twee jaar geleden een aantal opmerkelijke verschillen tussen studenten. Aan de hand van die verschillen kon immers voorspeld welke studenten later een carrière als ondernemer zou ontplooien en wie eerder voor een baan als werknemer zou kiezen.

Teveel specialisatie en een beperkte kring vrienden of familieleden zijn blijkbaar fnuikend voor ondernemersambities. Het onderzoek werd onlangs opgepikt door het Wereld Economisch Forum en Business Insider.

Het aantal mensen dat zelf een onderneming start, zal altijd een kleine minderheid zijn in vergelijking met de groep die kiest voor de relatieve zekerheid van een bestaan als werknemer. Hoewel karakter en familieachtergrond ongetwijfeld mee bepalen of iemand ervoor kiest al dan niet ondernemer te worden, hebben Duits-Zwitserse wetenschappers nu ook een andere verklarende factor gevonden. 

Manusje-van-alles

De wetenschappers baseerden zich voor hun onderzoek op een bestaande economische theorie. De theorie jack-of-all-trades – in het Nederlands manusje-van-alles – werd ontwikkeld door Stanford-economist Edward Lazear. Hij ontdekte dat studenten die een breed studieprogramma hadden gevolgd en in veel verschillende jobs hadden gewerkt, meer kans hadden om ondernemer te worden dan hun collega’s die deze bredere ervaring niet hadden opgedaan.

Volgens de Duits-Zwitserse studie is die theorie correct. “Ondernemers verschillen van werknemers omdat ze goed onderlegd moeten zijn in een hele variëteit aan vaardigheden die ze als ondernemer nodig zullen hebben,” schrijven Uschi Backes-Gellner van de universiteit van Zürich en Petra Moog van de universiteit van Siegen in hun conclusie.

Ze kwamen tot die conclusie na de analyse van een enquête onder tweeduizend Duitse studenten. Studenten met een brede waaier aan ervaringen bleken een voorkeur te hebben om zelf ondernemer te worden. 

Opvallend was ook dat studenten die al een stage hadden gelopen, minder interesse toonden om een eigen zaak te starten. Dat kan volgens de onderzoekers worden verklaard door het feit dat de betrokken studenten zich al teveel gespecialiseerd hadden om nog een manusje-van-alles te kunnen zijn. 

Een divers sociaal netwerk helpt ook

De onderzoekers onderzochten ook of de sociale netwerken van de studenten bepalend kunnen zijn voor de ondernemingszin. De resultaten suggereren dat studenten met een divers netwerk vrienden en familieleden uit verschillende milieus en met uiteenlopende achtergronden sneller geneigd zouden zijn om ondernemer te worden.

Eerdere onderzoek toonde ook al aan dat een divers sociaal netwerk mensen creatiever lijkt te maken. Sociale wetenschappers denken dat een groter aantal verschillende invalshoeken waarmee men in aanraking komt, ook tot een verdere verfijning van de ideeën zal leiden.

Dit soort onderzoeken blijkt een bevestiging van een idee dat ook bij veel ondernemers zelf leeft. Wijlen Steve Jobs, gewezen topman van Apple, zei al tijdens een speech in het begin van de jaren tachtig: “Als je innovatieve connecties gaat maken (…) dan hoef je niet dezelfde zak met ervaringen te hebben als de rest.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20