Wat zijn de voordelen van een lening op afbetaling?

 

Hoewel de meeste mensen bij het lenen van geld vaak alleen maar de nadelen onder ogen willen zien, zoals de kosten die je moet betalen over de schuld die je open hebt staan of een eventuele registratie bij de Centrale voor kredieten aan Particulieren waar je mee te maken zult krijgen. Toch zijn er aan vrijwel elke leenvorm ook een aantal voordelen verbonden. De voordelen van het lenen op afbetaling hebben we hieronder uitgelicht en van een korte omschrijving voorzien. Een lening op afbetaling afsluiten, is namelijk een erg populaire manier om tijdelijke geldzorgen op te vangen. Op deze populariteit hebben dan ook een groot aantal kredietverstrekkers in weten te spelen door leningen op afbetalingen in diverse vormen aan te bieden.

Waarom is een lening op afbetaling zo populair?

Geld lenen op afbetaling wordt over heel de wereld elke dag toegepast en de populariteit van deze leenvorm is vooral te wijten aan het feit dat er uiteenlopende interessante voordelen aan zijn verbonden. Vandaag de dag doen weliswaar uiteenlopende “nieuwe” en hedendaagse leenvormen hun intrede, maar kun je ook waarnemen dat een groot aantal verouderde manieren om geld te lenen al zijn verdwenen. De lening op afbetaling (in een heleboel gevallen ook wel een persoonlijke lening genoemd) is er echter in geslaagd om zich zonder al te veel problemen nog steeds staande te houden.

Er zijn zelfs leningen op afbetaling in het leven geroepen die speciaal zijn gericht op bepaalde leendoelen, zoals onder andere:

Wanneer je een lening op betaling aangaat, kan het dus soms zo zijn dat je de kredietverstrekker op de hoogte moet stellen van het leendoel dat je voor ogen hebt. Je kunt dan immers een passende lening aangaan en kans op te hoge leenkosten een stuk kleiner maken.

Wat de overige voordelen van een lening op afbetaling precies zijn, zullen we je hieronder haarfijn uitleggen, maar om je zeker geen eenzijdig beeld van deze leenvorm voor te schotelen, zullen ook een aantal belangrijke nadelen de revue passeren.

Beschikken over geld dat je (nog) niet bezit

Door een lening op afbetaling af te sluiten, hoef je je dromen niet langer uit te stellen. Je kunt immers aan de slag gaan met de verwezenlijking zonder dat je eerst hoeft te sparen totdat je voldoende financiële middelen hebt om de kosten ervan te kunnen dragen. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat je direct op zoek kunt gaan naar je droomauto of meteen de kapotte koelkast kunt vervangen. Door geld op deze manier te lenen, kun je namelijk geld uitgeven dat je (nog) niet in je bezit hebt. Je zult dan ook in staat zijn om van een interessante kortingsactie gebruik te maken of kosten voor een dure aankoop over een langere periode uit te strijken. Door een lening op afbetaling aan te gaan, zul je immers elke maand een deel van de leensom, samen met de leenvergoeding, aan de kredietverstrekker terug betalen.

De lage kostprijs van een lening op afbetaling

Het meest belangrijke kenmerk van een lening op afbetaling is uiteraard, en zonder twijfel, de kostprijs die eraan verbonden is. Een lening op afbetaling zal er namelijk altijd voor zorgen dat het risico voor zowel de kredietnemer als de kredietverstrekker voor zover dat mogelijk is zal worden beperkt. Dergelijke inspanningen zullen ervoor zorgen dat het vrij simpel zal zijn om de kostprijs van een lening op afbetaling zover naar beneden bij te stellen dat er in de financiële wereld eigenlijk geen directe concurrent voor aangewezen zou kunnen worden.

Een doorlopend krediet bijvoorbeeld is evenals de meeste andere leningen die uitgaan van flexibele(re) voorwaarden, fors duurder. Enkel een hypotheek zal gezien de procentuele rente goedkoper uitvallen dan de lening op afbetaling, maar hierbij dien je je wel te bedenken dat je met een totaal andere manier van geld lenen te maken hebt. Op het moment dat je een reguliere lening af wilt sluiten, dan is er geen twijfel over mogelijk dat een lening op afbetaling in de vorm van een persoonlijke lening voor de meeste mensen als een verstandige keuze kan worden aangemerkt.

Beperkte flexibiliteit, maar wel een optimale veiligheid

Niet alleen de lage kosten die aan een lening op afbetaling zijn verbonden, zullen deze leenvorm kenmerken, maar eveneens de beperkte flexibiliteit is een kenmerk dat dikwijls ter sprake zal komen. Deze beperkte flexibiliteit zal er namelijk voor zorgen een kredietnemer zekerheid heeft over de einddatum van de lening. Op die datum is de volledige schuld dan ook afbetaald, iets dat absoluut anders uit kan pakken bij bijvoorbeeld een aflossingsvrije lening. Het bedrag dat je elke maand dient te betalen zal bij een dergelijke leenvorm wellicht lager uitvallen, aan het einde van de rit zul je wel met meer leenkosten te maken hebben en bovendien zul je daarnaast nog het volledige leenbedrag in één keer af dienen te lossen.

Op het moment dat je echter hebt gekozen voor het aangaan van een lening op afbetaling, dan is het in elk geval duidelijk dat je hebt gekozen voor een simpele, maar tevens een erg veilige manier om geld te lenen. Een verstoorde nachtrust en andere kopzorgen met betrekking tot de afgesloten lening zullen je dan ook zeker bespaard blijven.

Regulier verloop van een lening op afbetaling

Door bepaalde mensen wordt dikwijls aangehaald dat een lening op afbetaling de grootste doelgroep binnen de financiële markt aan zal spreken. De mening of dit ook werkelijk het geval is, zijn echter verdeeld en laten we om die reden liever in het midden, maar het is in elk geval wel een feit dat deze leenvorm niet voor iedere kredietnemer de meest gunstige oplossing zal bieden.

Op het moment dat je bijvoorbeeld behoefte hebt aan een flexibele manier van geld lenen, bijvoorbeeld omdat je verwachten op verschillende momenten met een zekere geldnood te maken te krijgen, dan is een lening op afbetaling zeker niet aan te raden. Je zult voor een flexibele leenvorm echter wel meer leenkosten moeten gaan betalen, maar daarmee vermijd je de kans op een financiële boete. Een dergelijke boete zal immers wel bij een lening op afbetaling aan worden gerekend op het moment dat je niet aan de voorwaarden die aan deze leenvorm zijn verbonden, kunt voldoen. De boetes kunnen bovendien aanzienlijk hoog oplopen bij een lening op afbetaling. Een lening op afbetaling kun je om die reden dan ook beter niet aangaan als je niet volledig zeker bent van het feit dat je probleemloos aan de voorwaarden van deze leenvorm kunt blijven voldoen.

Online een lening op afbetaling afsluiten

Vandaag de dag hebben steeds meer kredietverstrekker hun werkterrein (voor een deel) verlegd naar het internet. Dat geldt uiteraard ook voor de aanbieders van leningen op afbetaling en dat is dan ook zeker als een extra pluspunt te beschouwen. Voor het vinden, vergelijken en afsluiten van een lening op afbetaling hoef je hierdoor namelijk niet eens meer de deur uit. Je kunt niet alleen de betrouwbaarheid van de verschillende kredietverstrekkers online controleren, maar eveneens de meest geschikte lening op afbetaling vinden door online offertes aan te vragen, online leensimulaties uit te voeren (op steeds meer websites van kredietverstrekkers) en uiteindelijk zelfs de aanvraag voor de lening te regelen.

Op deze manier zul je een heleboel tijd en moeite kunnen besparen, terwijl je toch ruimschoots aandacht kunt schenken aan alle belangrijke aspecten die bij het afsluiten van een lening op afbetaling aan de orde zullen komen, zoals de hoogte van de rentevergoeding die over de openstaande schuld wordt berekend en de meest gunstige looptijd. Door online een lening op afbetaling te regelen, zal de kans dat je een deal kunt sluiten die optimaal aansluit bij je persoonlijke- en financiële situatie is dan ook een stuk groter geworden.

Geld lenen koste geld

Geen enkele kredietverstrekker zal je kosteloos geld uitlenen, en dit geldt uiteraard ook voor de verstrekker van een lening op afbetaling. Door een bepaald deel van hun vermogen tijdelijk beschikbaar te stellen, in de vorm van een lening op afbetaling, zullen kredietverstrekkers dan ook een zeker risico lopen. De kans dat een kredietnemer de openstaande schuld niet in kan lossen, ligt namelijk altijd op de loer. Ook zullen de kredietverstrekkers gecompenseerd willen worden voor hun bereidheid om je tijdelijke geldnood op te vangen door je een lening op afbetaling te verstrekken. Deze kosten zullen op worden gevangen door middel van de leenvergoeding (vaak in de vorm van een rentepercentage over de openstaande schuld).

Conclusie

Op momenten dat je een belangrijke of grote betaling uit wilt, of moet, voeren, maar je (nog) niet over voldoende eigen middelen beschikt, dan kun je door middel van het afsluiten van een lening op afbetaling hier wellicht verandering in brengen. Deze leenvorm biedt je namelijk de mogelijkheid om een project te financieren zonder daar bijvoorbeeld eerst geld voor gespaard te hebben.

Hoewel deze manier van geld lenen erg handig, en vooral ook erg populair is, moet je je wel bedenken dat geld lenen altijd extra geld zal gaan kosten. Kredietverstrekkers die leningen op afbetaling aanbieden, zullen doorgaans immers een vergoeding willen ontvangen voor hun bereidheid om je geld uit te lenen en om het financiële risico dat ze daardoor lopen te kunnen compenseren. Om die reden is het zaak dat je, voordat je een dergelijke leenvorm aanvraagt, goed hebt overwogen of je het wel noodzakelijk is dat je geld gaat lenen op deze manier en of deze leenvorm wel bij je persoonlijke- en financiële situatie past. Een lening op afbetaling heeft immers niet alleen maar voordelen waardoor je eveneens de minpunten goed dient te bestuderen voordat je een definitieve leenaanvraag de deur uit doet.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20