Wat zeggen cijfers over ontrouw?

Dat de Fransen een voorliefde hebben voor buitenechtelijke avontuurtjes is niets nieuws. Het Amerikaanse Pew Research deed in 2013 onderzoek naar de ‘morele aanvaardbaarheid’ van buitenechtelijke relaties. De Fransen kwamen als eerste uit de bus.

Slechts 47% van onze zuiderburen vindt dat buitenechtelijke affaires ‘moreel niet verdedigbaar’ zijn. Vergelijk dat eens met de weinig vergevingsgezinde Amerikanen, die met 84% op dat vlak dichter aanleunen bij het streng katholieke Brazilië of de fundamentalistische moslimlanden.

Belgen op de derde plaats

Ook het Franse Ifop (Institut français d’opinion publique) deed uitgebreid onderzoek naar de materie Daaruit bleek dat niet de Fransen, maar de Italianen de grootste zondaars zijn. 47% van de Italiaanse mannen geeft immers toe al eens een scheve schaats te hebben gereden.

Daarom misschien ook dat het Juridische Comité van de Italiaanse Senaat zich buigt over een wetsvoorstel waarbij  het woord ‘trouw’ uit de Italiaanse huwelijkscontracten van het Burgerlijk Wetboek zou worden geschrapt. ‘De belofte om trouw te blijven komt uit een verouderde en voorbijgestreefde visie op het huwelijk, de familie en de rechten van beide partners,’ zeggen senatoren die het voorstel hebben ondertekend.

Aan de andere kant van het spectrum staan de Britten, die zich minst geïnteresseerd tonen in de ‘jeu de seduction’. Belgische mannen eindigden op een derde plaats, maar onze vrouwen gedragen zich zediger. Amper 29% zegt zich schuldig te hebben gemaakt aan buitenechtelijke seks. Enkel de Spaanse vrouwen doen beter.

Volgens de onderzoekers kan een link worden gelegd tussen overspel en godsdienst, waarbij mensen die in ‘overwegend protestantse’ landen leven zich minder makkelijk tot overspel laten verleiden. 

Het Ifop houdt de cijfers over ontrouw al sinds 1970 bij. Het aantal volwassenen dat toegeeft zijn partner te hebben bedrogen is de voorbije 45 jaar meer dan verdubbeld, van minder dan 1 op 6 tot meer dan 1 op 3. Ook recente peilingen bieden een schat aan details. 

8% sliep al eens met een familielid van zijn of haar partner

Buitenechtelijke relaties worden meestal aangegaan met willekeurige kennissen, hoewel 8% al eens het bed deelde met een familielid van hun partner. 42% deed het al eens in een wagen, net iets meer dan de 41% die het gewoon in thuis doen.

Opmerkelijk genoeg vindt 1 op elke 8 Fransen dat buitenechtelijke seks niet als ontrouw kan worden beschouwd. Vrouwen houden er veel strikter definities van bedrog op na, op hun fantasieën na. Niet voor niets is ‘le jardin secret’ een Franse term. Op dat laatste vlak voelt de man zich dan weer makkelijker schuldig.

Homo’s tot drie keer meer ontrouw

Maar niet alle Fransen kunnen over dezelfde kam worden geschoren. Homo’s zijn hun partner tot drie keer meer ontrouw dan hetero’s. Onder praktiserende katholieken geeft 48% toe ontrouw te zijn geweest, vergeleken met 38% bij katholieken die hun geloof niet belijden.

Ook oudere en rijkere mensen laten zich makkelijker tot een avontuurtje verleiden, al kan de duur van hun huwelijk daar voor iets tussen zitten. Overspeligen blijken ook makkelijker overgewicht mee te sleuren en ontevreden te zijn met hun seksleven. Hoewel Frankijk zich dus erg tolerant toont met betrekking tot ‘affaires’, lijkt het niet direct een goed recept voor geluk.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20