Verenigde Naties willen wereldbevolking meer op de fiets krijgen

Verplaatsingen met de fiets kunnen een instrument zijn om de wereldwijde strijd tegen de klimaatverandering te ondersteunen. Dat staat in een nieuwe resolutie die door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is aangenomen. In de resolutie wordt aan overheden gevraagd initiatieven te nemen om het gebruik van de fiets te promoten.

De resolutie, voorgesteld door Turkmenistan, werd door de 193 leden van de Verenigde Naties unaniem aangenomen. Net zoals alle andere resoluties van de Verenigde Naties blijft ook dit engagement vrijblijvend.

Verkeersveiligheid

Uit statistieken van de Verenigde Naties blijkt dat de wereldwijde transportsector verantwoordelijk is voor emissies van koolstofdioxide die door de consumptie van energie worden veroorzaakt.

Er wordt echter aan toegevoegd dat een intensiever gebruik van de fiets de uitstoot van broeikasgassen zou kunnen doen dalen. “Maar om het fietsgebruik te stimuleren moeten echter een aantal knelpunten worden aangepakt”, voeren experts van de Verenigde Naties aan.

Onder meer moeten volgens de Verenigde Naties inspanningen worden gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Fietsers worden in het hedendaagse verkeer immers vaak met gevaarlijke situaties geconfronteerd, waardoor het gebruik van het vervoermiddel wordt ontmoedigd.

De resolutie roept de lidstaten van de Verenigde Naties op om de fiets in het openbaar vervoer, zowel in stedelijke als landelijke omgevingen, te integreren. Daarbij wordt ook gewezen op investeringen in deelfietsen, die de reiziger voor een deel van zijn verplaatsingen een alternatief voor andere vervoermiddelen, die vaak tot vervuiling en verkeerscongestie leiden, kunnen aanreiken.

Om het gebruik van het vervoermiddel te promoten, moet volgens de resolutie bovendien worden geïnvesteerd in de uitbouw van regionale, nationale en zelfs internationale fietsnetwerken en programma’s.

Voordelen

“Reizigers die de auto voor de fiets inruilen, helpen het verbruik van fossiele brandstof afbouwen en reduceren het aantal wagens in het verkeer”, merken de experts op. “Dit betekent een vermindering van de verkeerscongestie en doet tevens de vraag naar nieuwe parkeerterreinen en autowegen afnemen.”

“Hierdoor kunnen bijkomende gebieden als openbare groene ruimtes worden ingericht. Bovendien veroorzaken fietsen beduidend minder geluidsoverlast dan vele andere vormen van vervoer.”

Er wordt nog op gewezen dat volgens het United Nations Environment Programme (UNEP) door een verminderde luchtvervuiling jaarlijks 2,4 miljoen vroegtijdige overlijdens zouden kunnen worden vermeden.

“Door de vele voordelen die worden gecreëerd zijn uitstootarme transportmiddelen bovendien een leefbare lokale investering geworden”, voeren de experts nog aan.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20