Milaan werkt aan grootste netwerk fietsroutes ter wereld

De Italiaanse stad Milaan zal binnenkort een eerste sectie van zijn nieuwe netwerk fietsroutes openen. De metropool wil daarbij een netwerk van 750 kilometers uitbouwen. Het netwerk wordt met een reeks knooppunten, vergelijkbaar met een metro, samengebonden. Daarmee hoopt Milaan het grootste stedelijk fietsnet van de wereld te kunnen uitrollen.

Die realisatie moet Milaa volgens het stadsbestuur toelaten om een speerpunt in duurzame micromobiliteit te worden. Bedoeling is dat minstens 20 procent van de lokale bevolking voor zijn primaire verplaatsingen op deze vorm van mobiliteit beroep zou doen.

Ingewikkeld spinnenweb

Milaan stelde zijn nieuwe mobiliteitsplan Cambio Biciplan eind november voor. De trajecten van het netwerk worden momenteel in de verschillende districten van de stad besproken. Voor de uitbouw van de routes is een budget van 250 miljoen euro gereserveerd. Gehoopt wordt dat het nieuwe fietsnetwerk tegen het midden van volgend decennium volledig zal zijn afgewerkt.

Het design van het fietsnet lijkt op een ingewikkeld spinnenweb dat de stadskern van Milaan moet verbinden met de buitenwijken van de stad en vervolgens verbindingen naar de omliggende gemeenten zal aanbieden.

Bron: Città Metropolitana di Milano

Cambio krijgt in totaal vier ringwegen, die vanuit het stadscentrum met zestien radiale routes kunnen worden bereikt. Vervolgens zijn er ook nog eens vier routes die de fietsers naar locaties buiten de stadsgrenzen leiden. Bedoeling is ook dat de essentiële stedelijke diensten die relevant zijn voor de inwoners van Milaan niet verder dan een kilometer van een route van het netwerk verwijderd zijn.

“Het netwerk van fietspaden zal tevens worden geïntegreerd met andere bestaande mobiele oplossingen”, verduidelijkte Beatrice Uguccioni, schepen van mobiliteit in Milaan. “We willen op het gebied van duurzame mobiliteit de kloof met andere Europese duurzame grootstedelijke gebieden overbruggen.”

“Daardoor zullen de emissies van broeikasgassen kunnen worden beperkt en zal ook een grotere verkeersveiligheid kunnen worden gecreëerd. Fietsers en automobilisten zullen immers niet langer dezelfde routes moeten delen.”

Luchtvervuiling

De routes zullen worden uitgerust met innoverende technologieën. Er komt onder meer een flexibel verlichtingssysteem dat tijdens de nacht oplicht als fietsers worden gedetecteerd en dat overdag wordt opgeladen. Daarnaast worden langs de routes displays geplaatst om de fietsers van realtime informatie te voorzien.

Miliaan zou met de realisatie van Cambio Biciplan zelfs een groter fietsnet creëren dan Parijs, dat momenteel aan de uitbouw van 680 kilometer fietsroutes werkt. Het gebied rond Milaan haalt op het gebied van luchtvervuiling een van de hoogste cijfers van heel Europa. Dat is te wijten aan een grote bevolkingsdichtheid, een grootschalige industrie en een grote verkeersdrukte.

Tijdens de winter hangt er boven de stad vaak een deken van toxische smog. In Italië heeft alleen het nabijgelegen Turijn de voorbije jaren op het gebied van luchtvervuiling nog slechtere prestaties laten optekenen dan Milaan.

(evb)

Meer