Vaders gedwongen thuis: meer kansen voor werkende vrouwen

De verregaande coronamaatregelen zouden weleens een grote invloed kunnen hebben op de gelijkheid tussen werkende mannen en vrouwen. Dat concluderen onderzoekers van twee Amerikaanse en één Duitse universiteiten.

Wereldwijd zitten 1,3 miljard kinderen dezer dagen niet op de schoolbanken. Ingrijpend voor de scholieren zelf, hun ouders én de maatschappij in zijn geheel. Dat schrijven wetenschappers van Northwestern University, de University of California San Diego en de Universtät Mannheim in een nieuw onderzoeksrapport. Ze onderstrepen daarbij twee belangrijke tendensen voor de gendergelijkheid.

Enerzijds is er het slechte nieuws. Op de korte termijn zullen werkende moeders een zwaardere last dragen. Ze moeten namelijk tegelijk de kinderen voor hun rekening nemen én hun werk gedaan krijgen. Anderzijds is er de positieve kant van de zaak. Het historische feit dat miljoen vaders gedwongen thuis zitten, zal volgens de onderzoekers leiden tot een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de lange termijn.

Wereldoorlog II

Dat zit zo: volgens de onderzoekers staan we aan de vooravond van een ongeziene ommekeer qua genderrollen. Het zijn overwegend vrouwen die in de cruciale sectoren werken. In de Verenigde Staten vullen vrouwen 78 procent van de ziekenhuisbanen in. Bij de apotheken en supermarkten werken respectievelijk 70 en 51 procent vrouwen. Het rapport vergelijkt de situatie daarom zelfs met de Tweede Wereldoorlog, toen vrouwen de plek van hun echtgenoten innamen in de fabrieken.

In verschillende gezinnen zullen mannen de zorgtaken dus volledig op zich moeten nemen. Eerst tijdelijk, maar later misschien fundamenteel. ‘Het is zeer waarschijnlijk dat we in de toekomst een aanzienlijke impact merken van dit gedwongen experiment op de sociale normen en gendergelijkheid’, schrijven de onderzoekers. Ze wijzen daarbij op Duitse en Spaanse studies, die aantoonden hoe vaderschapsverlof een positieve invloed heeft op de betrokkenheid bij de opvoeding van de kinderen.

Cultuurschok

Als die voorspelling klopt, dan kan dat een heuse ommekeer betekenen voor vrouwen overal ter wereld. Want de cijfers liegen er niet om: in élk land dat de OESO – de economische denktank van een groep rijke landen -opvolgt, besteden vrouwen meer tijd aan huishoudelijke taken dan mannen. Dagelijks spenderen vrouwen in de Verenigde Staten gemiddeld één uur en 12 minuten meer aan kinderzorg en het huishouden dan mannen.

En er schuilt nog een tweede meevaller in het verplichte thuiswerken. Nu alle bedrijven die wondere wereld ontdekt hebben, achten de onderzoekers het niet onmogelijk dat flexibele werkregimes verworven recht worden. ‘Het zou een cultuurschok kunnen zijn die gevolgen heeft voor de gelijkheid.’ Onderzoek van Harvard University onderschrijft dat punt. Het is aangetoond dat de flexibiliteit op het werk de loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleint. Dat zou een mooie verdienste van die vermaledijde coronacrisis zijn.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20