Oxfam: ‘Economische ongelijkheid blijft groeien en treft vrouwen’

De 2.153 rijkste mensen ter wereld hebben meer rijkdom dan de 4,6 miljard armste mensen op aarde. Dat stelt Oxfam in een nieuw rapport, dat wijst op de economie van on(der)betaald werk door vrouwen en meisjes.

Oxfam International, de organisatie die zich wereldwijd inzet voor armoedebestrijding en ontwikkeling, trekt met een nieuw rapport naar het Wereld Economisch Forum. In het jaarlijkse ‘Time to Care’-rapport berekende de non-profitorganisatie opnieuw de verhouding tussen rijken en armen, maar er is dit jaar ook een feministische boodschap.

Dit keer trekt Oxfam van leer tegen on(der)betaald zorgwerk door vrouwen en meisjes. Samengeteld besteden vrouwen wereldwijd 12,5 miljard uur aan zorgtaken, wat hen ‘een slachtoffer van een seksistisch economisch systeem maakt’. Het gaat dan om taken als koken, water halen, schoonmaken, zorgen voor ouderen en kinderen.

3 keer technologiesector

Indien vrouwen en meisjes een verloning zouden krijgen voor die zorgtaken, dan zouden ze een gigantische industrie vormen. ‘Een verborgen motor van de wereldeconomie die gezinnen, samenlevingen en bedrijven draaiende houden. Het gaat om een onzichtbare bijdrage van 10,8 biljoen dollar (1.000 miljard) per jaar’, klinkt het bij Oxfam. Dat komt neer op het drievoud van de wereldwijde technologiesector.

Oxfam vraagt dat de overheden erop toezien dat de rijken hun belastingen betalen. Die inkomsten moeten vervolgens dienen voor voorzieningen als schoon en drinkbaar water, gezondheidszorg en onderwijs.

Meer