Meisjes worden al jong met genderstereotypes geconfronteerd

Al op zesjarige leeftijd ontvangen meisjes de eerste signalen dat uitmuntendheid niet met hun eigen geslacht kan worden geassocieerd. Meisjes zijn dan ook meer geneigd om activiteiten te vermijden die uitmuntendheid zouden kunnen vereisen.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de New York University, de University of Illinois en de Princeton University. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers dat de maatschappij geneigd is om uitmuntendheid meer met mannen dan met vrouwen te vereenzelvigen. Daardoor worden volgens hen een aantal hogere functies in de samenleving voor vrouwen minder gemakkelijk bereikbaar.

Inzet

“Op vijfjarige leeftijd zijn de meeste kinderen overtuigd van de uitmuntendheid van hun eigen geslacht, maar amper één jaar later wordt die vraag op een heel andere manier beantwoord,” zegt onderzoekster Lin Bian, psychologe aan de University of Illinois. “Bij jongens wordt nog altijd vaak gewag gemaakt van uitmuntendheid, maar meisjes blijken hun eigen geslacht opvallend minder briljant te vinden dan één jaar voordien.” “Uitmuntendheid werd nu ook door meisjes veel vaker met het mannelijk geslacht in verband gebracht. Er kan hier duidelijk gewag gemaakt worden van stereotypering, die gelinkt kan worden aan een blootstelling van de kinderen aan media, leerkrachten, ouders en leeftijdsgenoten.” “Er moet worden vastgesteld dat kinderen al op jonge tijd vernemen dat genie meer een mannelijke dan een vrouwelijke eigenschap is,” benadrukken de onderzoekers. “Het is ontmoedigend dat deze stereotype ideeën al op jonge leeftijd aan de oppervlakte komen drijven. Men moet dan ook beseffen dat er nog een lange weg moet worden afgelegd vooraleer beide geslachten daadwerkelijk van dezelfde kansen gebruik zullen kunnen maken.” Lin Bian merkt wel op dat meisjes zich meer door inzet aangesproken voelen dan jongens. Daarom moet bij jonge meisjes volgens haar de nadruk worden gelegd dat inzet een belangrijk onderdeel van succes is. (mah)  

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20