Amerikaanse marine zoekt oplossing voor ontmanteling nucleair vliegdekschip Enterprise

De Amerikaanse marine zoekt een oplossing voor de definitieve ontmanteling van de USS Enterprise, het eerste vliegdekschip in de wereld dat door kernenergie werd aangedreven. De Enterprise werd vijf jaar officieel uit de vaart genomen en bevindt zich momenteel op een basis van de Amerikaanse zeemacht in de staat Virginia.

Het schip kost de Amerikaanse Navy jaarlijks miljoenen dollar aan onderhoud. Er is nu een rapport gepubliceerd over de mogelijke ontmanteling van de Enterprise. Die operatie zou echter meer dan 1 miljard dollar kunnen kosten. Een veilige ontmanteling zou bovendien tot vijftien jaar tijd in beslag kunnen nemen.

Middelpunt moderne marine

De Enterprise was het eerste nucleair aangedreven vliegdekschip van de Amerikaanse marine. Het schip werd gebouwd op de werven van Newport News Shipbuilding en werd in 1961 in gebruik genomen. De Enterprise werd het middelpunt van de moderne marine.

Het schip nam aan een aantal cruciale missies, waaronder de blokkade van Cuba in 1962 tijdens de raketcrisis, deel. De Enterprise werd ook in de oorlog in Vietnam ingezet en zou later ook missies in de Middellandse Zee en de Perzische Golf een actieve rol vervullen.

Tien jaar geleden werd de Enterprise uit dienst genomen. Vijf jaar geleden werd het vliegdekschip officieel uit de vloot gehaald om ontmanteld te worden. Een eerste fase van die operatie richtte zich op de nucleaire kern van het schip. Daarbij werd de splijtstof uit de acht reactoren van de Enterprise verwijderd.

Sindsdien ligt het schip echter op de werf van Newport News Shipbuilding in Virginia op een verdere ontmanteling te wachten. Daar wordt momenteel continu inspecties uitgevoerd om de conditie van het schip te controleren. Er worden geregeld onderhoudswerken uitgevoerd, onder meer om het schip tegen binnendringend water te beschermen en afbladderende verflagen te bestrijden.

Opties

De Amerikaanse marine heeft nu echter een rapport laten opstellen waarin een aantal mogelijkheden voor de verdere ontmanteling van de Enterprise naar voor worden geschoven. Daarbij werden vier mogelijke opties opgesomd. Er volgt nu een consultatie, waarbij de marine verdere informatie over de mogelijke operaties wil verzamelen.

In een eerste optie zou er geen enkele actie worden ondernomen. Dit betekent dat niet zou worden ontmanteld of naar een andere locatie zou worden afgevoerd, maar voor onbepaalde tijd op zijn huidige thuisbasis zou blijven.

Maar ook met deze optie zouden de kosten tot een bedrag van 10 miljoen dollar per jaar oplopen, aangezien een periodiek onderhoud noodzakelijk zijn om het vliegdekschip op een veilige en milieuvriendelijke manier te bewaren.

Het is echter niet de bedoeling om de Enterprise op de werf van Newport News te laten. Het schip zal in de toekomst immers onherroepelijk verder aftakelen, waardoor de marine met nieuwe uitdagingen zou worden geconfronteerd.

De onderhoudskosten zouden toenemen naarmate het schip veroudert en de conditie van de romp verder achteruit gaat. Er zouden met aanzienlijke herstellingen rekening moeten worden gehouden om de integriteit van de Enterprise te waarborgen en ervoor te zorgen dat het schip waterdicht blijft.

“Deze optie vertraagt ​​alleen maar de uiteindelijke definitieve afbraak van het schip”, wordt in het rapport aangevoerd. “De uiteindelijke bedoeling is een definitieve afbraak. De huidige bewaring kan nooit een permanente oplossing worden.”

Sturgis

Daarom heeft de Amerikaanse Navy Marine drie andere opties voorgesteld. Daarbij wordt wel tot een ontmanteling beslist. Twee scenario’s voorzien een gedeeltelijke ontmanteling, terwijl de derde oplossing tot een volledige afbraak zou leiden. Daarbij zou telkens met een particuliere partner worden samengewerkt.

Bij de gedeeltelijke ontmanteling zou de Enterprise naar een afbraakwerf in Texas of Alabama worden overgebracht. Alleen de reactorcompartimenten van het schip zouden bij deze operaties overblijven. De kosten van deze operaties zouden tot een bedrag tussen 1,1 miljard dollar en 1,3 miljard dollar kunnen oplopen. De ontmanteling zou vijftien jaar in beslag nemen.

Een volledige ontmanteling – in Virginia, Texas of Alabama – zou ongeveer vijf jaar duren. Daarbij is er sprake van een kostprijs tussen 554 miljoen dollar en 696 miljoen dollar. Deze optie geniet de voorkeur van de Amerikaanse legerleiding.

Daarbij zou men zich baseren op de eerdere ontmanteling van conventionele vliegdekschepen en de succesvolle afbraak van het marineschip Sturgis, een vrachtschip uit de Tweede Wereldoorlog dat in de jaren zestig van de voorbije eeuw tot een drijvende nucleaire krachtcentrale werd omgebouwd.

De Amerikaanse Navy wijst er daarbij op dat een dergelijke operatie zich bovendien kan spiegelen aan de ontmanteling van onshore civiele kernreactoren. “Dergelijke infrastructuur is groter dan de reactorinstallaties van vliegdekschepen”, wordt er opgemerkt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20