Uber was grootste sponsor om toegang tot Manhattan betalend te maken

Het Amerikaanse vervoerbedrijf Uber was de grootste financier van de campagne om in New York een congestiebelasting in te voeren. Daarmee werpt de onderneming zich als een onvermoede voorvechter van een heffing op de verkeersdrukte in Amerikaanse steden. Dat zegt Shannon Bond, technologie-correspondent van de Britse zakenkrant Financial Times. Veel steden zijn op zoek naar oplossingen voor hun drukke autoverkeer, dat tot congestie en vervuiling leidt. Uber heeft volgens Bond 2 miljoen dollar geïnvesteerd in lobbywerk voor de nieuwe heffing. New York wil de nieuwe belasting over twee jaar invoeren.

“Aanbieders van alternatieve taxidiensten zoals Uber en Lyft krijgen vaak het verwijt dat ze nog meer auto’s in het verkeer brengen,” zegt Shannon Bond. “Bovendien zouden ze ook het openbaar vervoer ondermijnen. De bedrijven zelf geven de voorkeur aan een congestiebelasting om de verkeersdrukte in de steden aan te pakken. Daarentegen verzetten ze zich tegen een fiscale heffing op boekingen voor verplaatsingen of een beperking van het aantal auto’s dat in verkeer wordt toegelaten.”

Taxichauffeurs

In september vorig jaar maakte Uber al bekend over een periode van drie jaar een bedrag van 10 miljoen dollar te reserveren voor de promotie van duurzame mobiliteit.

Ook Lyft, de grote concurrent van Uber, heeft de campagne voor de congestiebelasting in New York ondersteund. Het bedrijf reserveerde daarvoor een bedrag van 75.000 dollar. De taxichauffeurs van New York verzetten zich daarentegen tegen de introductie van de heffing. Volgens hen zal het systeem de druk op de taxisector, die al een grote concurrentie kent, nog gevoelig verhogen.

“Uber beseft echter dat het voor iedereen beter is wanneer het verkeer sneller kan gaan dan 7,5 kilometer per uur,” zegt Julie Tighe, president van de New York League of Conservation Voters. Haar organisatie steunt de congestieheffing. “Het bedrijf erkent een aandeel te hebben in de congestie. Anderzijds wil de onderneming ook een onderdeel van de oplossing zijn.”

Shannon Bond wijst er echter op dat de hogere verplaatsingskosten voor de autobestuurder aan Uber en zijn collega’s een aantal baten opleveren. “Minder verkeer betekent dat passagiers met kortere wachttijden rekening moeten houden,” aldus de journaliste.

“Bovendien rekenen ze ook op een verschuiving van het bezit van een privéwagen naar het gebruik van andere transportdiensten. Van die alternatieven maken ook aanbieders van deelauto’s uit. Uber wijst er daarbij op dat zijn klanten de verplaatsing met een deelwagen vaak combineren met het gebruik van bus of metro. Gebruikers van Uber zouden dan ook grotere gebruikers van het openbaar vervoer zijn dan de gemiddelde bevolking.”

Reputatie

“De steun van Uber voor de congestieheffing staat in schril contrast met de reputatie die de onderneming de voorbije jaren meezeulde,” zegt Bond. “Tot recent verzette het bedrijf zich over de hele wereld tegen initiatieven van de stedelijke autoriteiten om zijn activiteiten strenger te reguleren.”

“Dara Khosrowshahi, die twee jaar geleden mede-oprichter Travis Kalanick als chief executive opvolgde, beloofde echter een nieuwe bedrijfscultuur. Daarbij zou de onderneming naar een positieve bijdrage tot de maatschappij moeten streven. Daarmee lukte Khosrowshahi erin het imago en de relatie van Uber met de overheden in belangrijke mate te herstellen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20