Toegang tot Manhattan wordt betalend

Over twee jaar voert New York in Lower Manhattan een tolheffing in. Dat heeft Andrew Cuomo, gouverneur van de staat New York, bekendgemaakt. Met de belasting wil New York de zware verkeerscongestie in Manhattan aanpakken. De overheid zou de inkomsten uit de heffing gebruiken voor grotere investeringen in het openbaar vervoer. Concrete details over de invulling van de heffing zijn nog niet gegeven. New York denkt al meer dan een decennium aan een congestiebelasting.

“De heffing zal betrekking hebben op de autobestuurders die naar de drukste delen van Manhattan reizen,” benadrukken de experts. “De tol zou jaarlijks een bedrag tot 1 miljard dollar kunnen opleveren. Dat geld zou kunnen dienen voor investeringen in obligaties die de modernisering van de metro zouden kunnen helpen dragen.”

Nationale primeur

De congestiebelasting voor Manhattan vertegenwoordigt een nationale primeur. De maatregel kan niet alleen de verkeersproblemen in het gebied helpen bestrijden, maar kan ook een instrument zijn om de klimaatverandering en andere ecologische knelpunten aan te pakken.”

“De strijd tegen de klimaatverandering zal van de tol directe baten ervaren,” beklemtoont Charles Komanoff, hoofd van het Carbon Tax Centre. “Het plan zal een jaarlijkse uitstoot met ongeveer een miljoen ton koolstofdioxide verminderen.”

“Rekening houdend met de maatschappelijke kost van die uitstoot, kan het plan een besparing van ongeveer 50 miljoen dollar opleveren. Dat is geen gigantisch bedrag, maar dat vormt slechts een klein element in de bredere waaier voordelen die men kan verwachten. Dit is een buitengewone overwinning voor de strijd om de steden te revitaliseren.”

Een van die voordelen zijn de investeringen die de metro mag verwachten. Het openbaar vervoer in New York heeft immers een dringende renovatie en upgrade nodig. “Het transportsysteem van de Amerikaanse metropool is helemaal niet aangepast aan de actuele noden,” zeggen de experts.

“Het weerspiegelt vooral het openbaar vervoer van de twintigste eeuw. Een betere service zal betekenen dat meer reizigers van het openbaar vervoer gebruik zullen kunnen maken. Dat geldt niet alleen voor reizigers die toegang tot de stad willen krijgen. Het zal ook gemakkelijker zijn om trajecten omheen de stad te nemen.”

Gezondheid

“Een beter openbaar vervoer zal er bovendien voor zorgen dat minder mensen zich gedwongen zullen voelen om New York te verlaten. Integendeel, men kan verwachten dat de stad door zijn grotere duurzaamheid opnieuw meer inwoners zal aantrekken.”

“Stadsbewoners hebben in het algemeen een kleinere ecologische voetafdruk dan de populaties van de randsteden en landelijke gebieden. Ze hebben immers gemakkelijker toegang tot het openbaar vervoer. Bovendien zijn werkgelegenheid, shopping en recreatie veel dichter bij huis. Naarmate meer mensen een autoloze of autoluwe levensstijl aannemen, zullen de emissies van broeikasgassen dalen.”

“De tolheffing is daarnaast een mogelijkheid om de vervuiler te laten betalen voor de collectieve schade die hij veroorzaakt. Eerder al is gebleken dat een beleid dat emissies vermindert niet altijd gemakkelijk geïntroduceerd kan worden. Vorig jaar moest worden vastgesteld dat zelfs de progressieve staat Washington weigerde een emissiebelasting in te voeren.”

Voor bewoners uit de lagere inkomenscategorieën zouden wel een aantal kortingen of de heffing worden voorzien. Anderzijds blijkt dat slechts 2 procent van de werkende armen van New York dagelijks vanuit de buitenwijken met de auto naar de binnenstad pendelt. Voor 58 procent is het openbaar vervoer het aangewezen transportmiddel.

“Wanneer tenslotte de congestiebelasting het aantal wagens in het verkeer van New York vermindert, zal ook de luchtkwaliteit verbeteren,” zegt Komanoff nog. “Dit kan een belangrijke impact hebben op de volksgezondheid. Ook hier kan de armere bevolkingsklasse de grootste baten ervaren.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20