Tijdelijke werkloosheid kost overheid 4 miljard euro

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid hebben de overheid vorig jaar 4,3 miljard euro gekost.

Bedrijven gebruiken in de coronacrisis massaal het systeem van tijdelijke werkloosheid. Gewoonlijk moeten ondernemingen aan strikte voorwaarden voldoen om van het stelsel gebruik te maken. Tijdens de coronacrisis waren die echter soepeler.

Piek van 1,2 miljoen uitkeringen

Gemiddeld betaalde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) in 2020 maandelijks aan 514.000 werknemers een tijdelijke werkloosheidsuitkering uit. Op de piek in april ging het om 1,2 miljoen werknemers. Ter vergelijking: in 2019 kregen maandelijks gemiddeld net geen 100.000 werknemers een tijdelijke werkloosheidsuit­kering, wat de overheid over het hele jaar 367 miljoen euro kostte.

De kostprijs van de tijdelijke werkloosheid lag met 4,3 miljard euro in 2020 bijna even hoog als die van de rest van de werkloosheids­uitkeringen, het brugpensioen in­begrepen. De overheid besteedde daar vorig jaar bijna 4,7 miljard euro aan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20