Sterke terugval in migratie naar Verenigde Staten

De legale immigratie in de Verenigde Staten is de voorbije jaren gevoelig afgenomen. Dat blijkt uit een studie van de National Foundation for American Policy (NFAP), gebaseerd op cijfers van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

Twee jaar geleden kregen in de Verenigde Staten ruim 1,09 miljoen inwijkelingen een verblijfsvergunning. Dat betekende een daling met meer dan 7 procent tegenover twee jaar voordien.

Vooral de immigratie vanuit China, India en Mexico liet volgens het rapport een scherpe terugval optekenen. Als het huidige beleid wordt doorgetrokken, mag volgens de onderzoekers een verdere inkrimping worden verwacht.

Beleid

Twee jaar geleden werden in de Verenigde Staten nog 161.858 legale immigranten uit Mexico geregistreerd. Dat was een daling met 7,3 procent tegenover twee jaar voordien.

De immigratie vanuit China viel tijdens dezelfde periode met meer dan 20 procent terug tot 65.214 personen. Die achteruitgang werd ook opgetekend bij inwijkelingen uit Zuid-Korea (18,9 procent), Vietnam (18,4 procent), India (7,5 procent), de Dominicaanse Republiek (6,1 procent) en de Filipijnen (11,3 procent).

De vluchtelingenstromen uit Irak en Birma namen ook gevoelig af, maar die cijfers vertonen volgens het rapport een vertekening door de opname van grotere groepen vluchtelingen de jaren voordien.

Er zijn volgens het rapport verschillende verklaringen voor het fenomeen. ‘De Amerikaanse regering heeft de mogelijkheden voor familiehereniging moeilijker gemaakt,’ zeggen de onderzoekers. ‘Het is in het algemeen beduidend moeilijker geworden om in de Verenigde Staten een permanente verblijfsvergunning te krijgen.’

‘Bijna drie jaar geleden verplichtte een decreet van de Amerikaanse president Donald Trump een strengere evaluatie van alle aanvragen voor een verblijfsvergunning. Er kwam daardoor een groter aantal redenen waarom een aanvraag tot immigratie kon worden geweigerd.’

Reisverbod

Twee jaar geleden wezen Amerikaanse consulaten wereldwijd 341.128 aanvragen voor immigratie af. Dat was een stijging met 34 procent tegenover het jaar voordien.

Woordvoerders van de Amerikaanse immigratiediensten wijzen er echter op dat een gedeelte van die weigeringen te maken had met bijkomende informatie die moest worden verstrekt. ‘Daardoor zou de aanvraag op een later tijdstip alsnog kunnen worden aanvaard,’ wordt er opgemerkt.

Het rapport wijst ook expliciet naar de vijf moslimlanden – Iran, Libië, Somalië, Syrië en Jemen – die door de Amerikaanse regering aan een reisverbod waren onderworpen.

‘Uit die landen konden twee jaar geleden nog 10.148 personen naar de Verenigde Staten emigreren. Dat betekende een daling met 64,7 procent tegenover twee jaar voordien.’

Vooral de cijfers van Jemen zijn veelzeggend. Daar viel de emigratie met 87,5 procent terug tot 1.661 personen. Maar ook bij de immigranten uit Iran (5.675), Somalië (759) en Syrië (1.651) was er ongeveer een halvering.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20