Netto immigratie in Groot-Brittannië op laagste punt in bijna zes jaar

De netto-immigratie in Groot-Brittannië is tot zijn laagste punt in bijna zes jaar teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van het Britse Office for National Statistics (ONS). Over een periode van twaalf maanden tot eind juni tot dit jaar kende Groot-Brittannië in totaal een netto-immigratie van 212.000 mensen.

De achteruitgang is vooral gedreven door de afnemende inwijking uit de Europese Unie.

Piek

Door de nakende brexit daalt de interesse van de Europeanen om in Groot-Brittannië werk te zoeken. In totaal beslisten bovendien 151.000 Europeanen om uit Groot-Brittannië te vertrekken.

In dezelfde periode arriveerden netto 229.000 immigranten van buiten de Europese Unie in Groot-Brittannië.

De immigratie uit de Europese Unie is beginnen te dalen toen Groot-Brittannië meer dan drie jaar geleden verkoos om de Europese Unie te verlaten. Er werden nog slechts 48.000 inwijkelingen uit de Europese Unie geteld.

Dat is het laagste niveau sinds zestien jaar geleden, toen 15.000 Europese immigranten zich hadden aangemeld. Op dat ogenblik was de Europese Unie echter nog niet uitgebreid met Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Slovenië.

Met 219.000 personen bereikte de netto immigratie uit de Europese Unie zijn piek vier jaar geleden.

Onhoudbaar

Priti Patel, Brits minister van binnenlandse zaken, reageerde positief op de daling, maar zei dat meer moest worden gedaan om de instroom van buitenlanders te stoppen. ‘Een netto immigratie van meer dan 210.000 mensen per jaar is onhoudbaar,’ zei ze. ‘Dat is ook niet wat het Britse volk wil.’

‘Netto groeit het aantal onderdanen van de Europese Unie in Groot-Brittannië nog steeds aan,’ benadrukt het Office for National Statistics. ‘Sinds het referendum over de brexit is dat cijfer voortdurend ingekrompen.’

‘De netto immigratie uit andere delen van de wereld is daarentegen de voorbije zes jaar geleidelijk toegenomen. Dat is grotendeels toe te schrijven aan aan de toenemende groep buitenlandse jongeren die in Groot-Brittannië komt studeren.’

Meer