Satellieten zullen internetmarkt revolutioneren

De innovatie van de ruimtevaarttechnologie zal uiteindelijk een grote impact hebben op de wereld van de telecommunicatie. Er zullen daarbij nieuwe opportuniteiten worden gecreëerd op het gebied van luchtvaart en ruimtevaart, defensie en communicatie. Dat zegt Christophe de Hauwer, hoofd strategie bij het ruimtevaartbedrijf Société Européenne des Satellites (SES) uit Luxemburg.

Eerder dit jaar kreeg het ruimtevaartbedrijf Spacex van de Amerikaanse Federal Communications Commission de goedkeuring om met een eerste fase van zijn programma Starlink, dat in de ruimte een netwerk van ongeveer twaalfduizend satellieten voor breedband internet wil uitbouwen, te beginnen. “De ruimtevaart-industrie kent een bijzonder sterke bloei,” zegt ook Christophe de Hauwer.

Meer dan 1 biljoen dollar

“Uit ramingen van Morgan Stanley blijkt dat de sector wereldwijd tegen het einde van de jaren dertig van deze eeuw een waarde van meer dan 1,1 biljoen dollar zal hebben,” beklemtoont de Hauwer. “Op dit ogenblik is er sprake van een jaarlijkse omzet van ongeveer 350 miljard dollar.”

“Die indrukwekkende groei wordt aangedreven door de explosieve vraag naar connectiviteit,” voert de Hauwer in een gesprek met de nieuwssite InfoQ aan. “Over diezelfde periode wordt voor het internet immers een gemiddelde jaarlijkse groei met 20 procent per jaar in het vooruitzicht gesteld.”

“Daardoor zal het medium tegen het eind van de jaren dertig een maandelijkse consumptie van meer dan 5 biljoen gigabytes laten optekenen. Bovendien moet ermee rekening worden gehouden dat op dit ogenblik bijna vier miljard mensen in de wereld nog steeds geen enkele toegang tot het internet hebben. Daardoor missen zij tevens grote opportuniteiten en cruciale kansen op vooruitgang. Dat moet nu worden opgelost. Daarmee kan men geen twintig jaar wachten.”

Nieuw tijdperk

Satelliet-technologie kan volgens de Hauwer een antwoord bieden aan beide knelpunten voor de realisatie van een optimale wereldwijde connectiviteit. “De technologie kan oplossingen aanreiken om de explosieve groei van de vraag op te vangen, maar kan ook aan de offline populatie een toegang tot de wereld van het internet aanbieden,” beklemtoont hij.

“De ruimtevaartsector is een nieuw tijdperk ingetreden,” merkt Christophe de Hauwer nog op. “De intrede van een aantal bedrijven heeft een nieuwe basis gelegd voor technologische innovatie, maar heeft ook het economisch model van de industrie veranderd.”

SpaceX

“Ondernemingen zoals Spacexhebben onder meer gezorgd dat de lanceringskosten van satellieten gevoelig kunnen worden beperkt. Er zijn echter nog tal van andere nieuwe ontwikkelingen. Elektrische aandrijving zorgt ervoor dat de massa van de satellieten met bijna de helft kan worden verminderd.”

“Bovendien kan veel meer bandbreedte worden aangeboden dan de traditionele satellieten mogelijk maakten, terwijl de kostprijs per bit wordt verlaagd.”

Meer