Russische informatici waarschuwen voor nakende braindrain

De Russische informatica-industrie dreigt na de coronacrisis met een zware braindrain te worden geconfronteerd. Om dat gevaar af te wentelen, moet de Russische regering dringend maatregelen nemen om de sector te ondersteunen. Dat hebben de Russische vakorganisaties Otechestvennie Soft en Russoft in een brief aan de Russische premier Mikhail Mishustin gezegd.

De organisaties waarschuwen dat tegen eind van volgend jaar tussen tienduizend en vijftienduizend informatici onder invloed van de pandemie het land zouden kunnen verlaten.

Ontslagen

‘Net zoals andere industrieën die door de coronacrisis zijn geraakt, heeft ook de informatica recht op steun van de overheid,’ aldus de twee organisaties. ‘De arbeidsmarkt van de sector wordt gekenmerkt door hoge vaardigheidsvereisten. Er is een hoge instapdrempel.’

‘De industrie creëert complexe producten, die meestal over een periode van vele jaren moeten groeien. Wanneer de sector met faillissementen wordt geconfronteerd, zal het bijzonder moeilijk zijn om expertise en vaardigheden vast te houden. Lonen vertegenwoordigen in de informatica ongeveer 80 procent van de kosten. Een inkrimping van de sector zal dan ook tot aanzienlijke ontslagen leiden.’

De gemiddelde omzet van de Russische softwareontwikkelaars is in mei met bijna 50 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ongeveer 10 procent van de bedrijven heeft een inkrimping met meer dan 90 procent moeten registreren.

‘De regering moet de sector dan ook de nodige noodhulp ter beschikking stellen,’ zeggen de organisaties. Onder meer vragen ze de introductie van afbetalingsplannen voor de bijdragen die de bedrijven aan sociale zekerheid moeten betalen.

Een gelijkaardige maatregel wordt gevraagd voor de inkomstenbelasting van de werknemers. Tevens vragen de vakorganisaties subsidies voor softwareproducten die lokaal zijn ontwikkeld.

‘Vele industrieën zijn door de coronacrisis geraakt,’ zegt Renat Lashin, directeur van Local Software. ‘Zij worden tot besparingen gedwongen. Daardoor zullen ze onder meer op hun uitgaven voor informatica bezuinigen.’

‘Tussen 10 procent en 20 procent van alle contracten zijn al geschrapt. Bovendien worstelt 50 procent met betalingsachterstanden. Hierdoor worden ook de informaticabedrijven gedwongen hun salarissen of personeel te verminderen.’

Exodus

Volgens een aantal studies zouden tussen twintigduizend en vijfentwintigduizend Russische informatici hun baan kunnen verliezen.

‘Een braindrain in de informatica-sector zou de concurrentiekracht van het land ondermijnen,’ waarschuwt Lashin. ‘De problemen zouden zich vooral manifesteren in een aantal innovatieve segmenten, zoals kunstmatige intelligentie, informatiebeveiliging, automatisering, gezondheid en defensie.’

Een exodus van informatica-talent dreigt volgens sommigen nog meer in de hand gewerkt te zullen worden door de introductie van een strengere wetgeving op digitale financiële activiteiten en producten. Al die transacties zouden volgens de nieuwe wet, die wellicht later dit jaar zal worden gestemd, op het Russische internet moeten worden uitgevoerd.

‘Dit zal tot een uittocht van talentvolle informatici leiden,’ verduidelijkt Yuri Pripachkin, voorzitter van de Russische cryptomunt-organisatie. ‘Deze talenten zullen in Rusland geen vooruitzichten meer zien. Dat betekent echter ook dat het land er in de toekomst niet meer zal in lukken om leidinggevende technologiebedrijven – die de concurrentie met buitenlandse entiteiten zoals Google of WhatsApp zouden kunnen doorstaan – te creëren.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20