Federale regering maakt komaf met hoog schadebeding voor wanbetalers

De federale regering wil de burger beter beschermen tegen gerechtsdeurwaarders en incassobureaus. Dat heeft minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) vrijdag bekend gemaakt.

Waarom is dit belangrijk?

Huishoudens hebben het moeilijk om de hoge inflatie en exploderende energieprijzen het hoofd te bieden. Omdat in de meeste gevallen van wanbetaling de schuldenaar simpelweg niet genoeg geld heeft, beslist de regering nu om maatregelen te nemen die de burger beter moeten beschermen.

De essentie: De federale regering wil schuldenaars beter beschermen.

Wie een factuur vergeet te betalen of dat te laat doet, riskeert al snel extra hoge kosten te betalen in de vorm van nalatigheidsinteresten en forfaitaire vergoedingen. Daar wil de federale regering nu komaf mee maken. “Schulden moeten betaald worden, maar niet tegen elke prijs”, zegt Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere, in Het Nieuwsblad. 

  • De eerste herinnering van een onbetaalde factuur wordt binnenkort verplicht gratis. Concreet zullen burgers na het ontvangen van de herinneringsbrief, 14 dagen de tijd krijgen om de schuld af te lossen. Pas daarna mag de schuldeiser extra kosten aanrekenen.
  • Ook komt er een prijsplafond op aangerekende kosten. Dat betekent bijvoorbeeld dat op een schuld van 150 euro maximaal 20 euro schadebeding mag worden aangerekend. De maatregel zal gelden voor alle vormen van schulden, van parkeerboetes tot ziekenhuisfacturen.
  • Verder mogen schuldeisers niet langer extra kosten aanrekenen wanneer de schuldenaar om een afbetalingsplan of schuldbemiddeling vraagt.
  • Voor incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten gelden binnenkort nieuwe verplichtingen. Die eerste categorie mag enkel nog in gebreke stellen als de bedragen binnen de wettelijke grenzen van schadebeding blijven. De laatste twee zullen binnenkort gecontroleerd worden door de economische inspectie bij geval van minnelijke invordering.

Wanneer de nieuwe wet precies in werking zal treden, is nog niet duidelijk. “De financiële situatie van veel consumenten is zodanig verslechterd door opeenvolgende crisissen dat er haast bij is”, zegt Leen Dierick, kamerlid van cd&v, tegenover Het Nieuwsblad.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20