4 op 5 senioren kunnen factuur rusthuis niet betalen

Meer dan 80 procent van de gepensioneerden heeft te weinig pensioengeld om zich een verblijf in een woonzorgcentrum te kunnen veroorloven. Dat blijkt uit het boek ‘Investeren in de derde helft van je leven’ van VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck en Knack-redacteur Ewald Pironet.

In het boek brengen de auteurs verschillende geldzaken in kaart, die betrekking hebben op gepensioneerden. Daarin wordt het verschillend pensioenbedrag van het totaal aantal mensen gekoppeld aan de kostprijs van een woonzorgcentrum.

Vier op vijf heeft te laag pensioen

Uit de berekeningen blijkt dat vier op vijf gepensioneerden een wettelijk pensioen krijgt dat te laag is om de verblijfskosten voor een woonzorgcentrum te betalen. Zelfstandigen blijken daar op latere leeftijd sneller problemen mee te hebben. De situatie zou voor vrouwen het moeilijkst zijn, en dat terwijl zij ongeveer 75 procent van de bewoners uitmaken.

Het wettelijk pensioen in ons land is voor bijna de helft (46 procent) gebaseerd op het laatst verdiende loon, dat blijkt uit onderzoek van Eurostat, het statistisch bureau van de EU.

Uit verder onderzoek van Eurostat blijkt dat we op de lijst van best uitbetaalde pensioenen slechts op de 17de plaats staan. Tien landen doen het nóg slechter.

Nu de inflatie torenhoog ligt en rusthuizen deze winter met exploderende energieprijzen dreigen te worden geconfronteerd, zal de factuur mogelijks nog hoger oplopen, wat de situatie voor gepensioneerden nog nijpender zou maken.

“Deze cijfers tonen het grote belang aan om al tijdens het actieve leven verstandig bezig te zijn met geldzaken en een financiële buffer op te bouwen om de inkomensval na het pensioen op te vangen”, schrijven Van Droogenbroeck en Pironet.

Pensioensparen van noodbelang?

Uit cijfers van Easyvest, een applicatie voor pensioensparen, blijkt dat 50 procent van de pensioengerechtigde mensen gemiddeld 2.800 euro per maand spendeert; 900 euro aan huisvesting, 700 euro aan vrije tijd en het overschot aan voeding en dagelijkse uitgaven.

Volgens de ontwikkelaars van die app zal bij velen de berekening van het pensioen wellicht te laag uitkomen om later comfortabel te zitten. Bovendien is de financiële voorbereiding van het pensioen voor velen vaak een lastige zaak.

Daarom zal de applicatie op basis van de berekeningen mogelijk voorstellen om een spaarplan op te starten. Daarin zal de pensioenplanner aangeven hoeveel je maandelijks opzij zal moeten zetten om de kloof in te korten.

(mah)

Meer