Rapport: “Londen is 7.000 financiële banen aan de Europese Unie kwijtgeraakt”

Door de brexit werden meer dan zevenduizend financiële banen van Londen naar de Europese Unie overgeheveld. Daarmee is de schade van het Britse vertrek uit de Europese Unie voor de City of London ongeveer vierhonderd arbeidsplaatsen kleiner dan in december nog was geraamd, maar het proces is mogelijk nog niet helemaal afgerond. Dat blijkt uit een rapport van consulent Ernst & Young (EY).

Toen het Verenigd Koninkrijk zes jaar geleden de brexit aankondigde, werd gevreesd dat de City of London ongeveer 12.500 banen naar de Europese Unie zou zien verhuizen. De uiteindelijke schade ligt daarmee gevoelig lager dan die eerste ramingen.

Licentie

“In de maanden na het referendum hebben financiële bedrijven hun intenties uitgesproken om divisies in de Europese Unie te versterken, personeel naar het buitenland te verhuizen en hun hoofdkantoor te verhuizen om op alle mogelijke scenario’s voorbereid te zijn”, stellen de onderzoekers.

“Naarmate de ondernemingen meer duidelijkheid kregen over het uitzicht van het financiële landschap na de Brexit, werden de plannen echter vaak bijgestuurd. In sommige gevallen werd daardoor beslist minder mensen te verhuizen dan eerder was vooropgesteld.”

Volgens de consulent heeft de brexit in Europa 2.900 nieuwe banen gecreëerd, terwijl er in het Verenigd Koninkrijk 2.500 bijkomende arbeidsplaatsen werden geteld. In de Britse financiële sector zijn meer dan een miljoen mensen actief. Er wordt echter aan toegevoegd dat er nog meer banen van het Verenigde Koninkrijk naar de Europese Unie zouden kunnen worden overgeheveld.

De Europese Centrale Bank bekijkt immers of financiële instellingen bij de verhuis van hun Europees hoofdkwartier van Londen naar andere Europese centra wel voldoende arbeidsplaatsen hebben voorzien om hun nieuwe licentie te verantwoorden. De Bank of England houdt bij diezelfde operaties in het oog dat die banken in Londen niet met een onvoldoende aantal ervaren personeel achterblijven.

Dublin

“Personeel en activiteiten zullen binnen de Europese financiële sector mogelijk nog verder verschuiven”, merkt de consulent nog op. “Die beweging kan onder meer worden beïnvloed door de aanhoudende geopolitieke onzekerheid, het herstel na de coronapandemie en regelgeving.”

Het rapport merkt nog op dat Dublin bij de verhuis van activiteiten en nieuwe vestigingen de populairste bestemming is gebleken, gevolgd door Luxemburg, Frankfurt en Parijs. Daarbij wordt opgemerkt dat Parijs met 2.800 arbeidsplaatsen de grootste tewerkstelling uit Londen heeft weggetrokken, gevolgd door Frankfurt (1.800) en Dublin (1.200).

In totaal zouden voor 1.3 biljoen pond activa van de City of London naar centra in de Europese Unie zijn overgeheveld. Er wordt nog opgemerkt dat de verhuis van personeel naar de Europese Unie niet louter tot financiële diensten beperkt blijft, maar steeds meer strategische visies en bredere operationele modellen vertegenwoordigen. “Verscheidene bankiers zeggen dat het op lange termijn niet langer commercieel zinvol is om grote centra in zowel Londen als de Europese Unie aan te houden”, luidt het.

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20