Een van Nederlands grootste pensioenfondsen verkoopt aandelen in olie-en gasbedrijven en richt zich nu op grote consumenten van fossiele brandstoffen

Samengevat. Het Nederlandse Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft zijn aandelen in 310 olie- en gasbedrijven verkocht omdat deze niet voldoen aan de akkoorden van Parijs. Na een intensief engagementprogramma van twee jaar behoudt het fonds slechts zeven olie- en gasbedrijven in zijn portefeuille. Deze actie onderstreept PFZW’s streven naar een klimaatneutrale investeringsportefeuille tegen 2050.

Waarom is dit belangrijk?

Deze stap markeert een significante verschuiving in de investeringsstrategie van een van de grootste pensioenfondsen ter wereld, met een nadruk op duurzaamheid en het naleven van het Parijsakkoord. Het toont aan dat institutionele beleggers een actieve rol kunnen spelen in de energietransitie door hun investeringen te heroverwegen, wat potentieel grote gevolgen heeft voor de economie en de strijd tegen klimaatverandering.

In het nieuws. PFZW heeft voor €2,8 miljard aan belangen in grote olie- en gasbedrijven zoals Shell, BP en TotalEnergies verkocht.

  • Uit de 310 bedrijven blijven slechts zeven over die overtuigend toegewijd zijn aan de transitie naar laag-koolstof energiebronnen. Het gaat over minder bekende bedrijven als Cosan, Galp Energia, en Neste OYJ.
  • Na deze divestering richt PFZW zich nu op grote consumenten van fossiele brandstoffen. Het streeft naar een klimaatneutrale portefeuille tegen 2050.

Olie- en gassector heeft geen boodschap aan Klimaatakkoorden Parijs

Zoom in. De intensieve dialoog van PFZW met de olie- en gassector benadrukte de weerstand van de meeste bedrijven om hun bedrijfsmodellen aan te passen aan de doelstellingen van Parijs.

  • PFZW streeft ernaar om tegen 2030 ruim 50% koolstofreductie te bereiken in zijn aandelen, liquide kredieten en vastgoed. Het wil 15% van zijn totale activa investeren in klimaatoplossingen.
  • Eind 2023 had PFZW ruim 238 miljard euro in portefeuille.

Zoom out. De acties van PFZW weerspiegelen een groeiende trend onder institutionele beleggers om milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) criteria te integreren in hun investeringsbeslissingen.

  • De nadruk ligt daarbij op het behalen van een klimaatneutrale investeringsportefeuille tegen 2050. In lijn met het wereldwijde streven om de klimaatverandering te beperken.
  • Deze ontwikkeling kan als katalysator dienen voor verdere veranderingen binnen de olie- en gasindustrie. Aangezien bedrijven onder druk worden gezet om hun strategieën te herzien ten gunste van duurzamere energiebronnen.
Meer