Privé lening afsluiten of aanvragen?

Mensen hebben vaak wel een heleboel wensen, dromen en verlangens terwijl hun financiële middelen niet voldoende zijn om deze direct te verwezenlijken. Uiteraard kun je er in dat geval voor kiezen om je plannen enige tijd in de ijskast te zetten en te gaan sparen totdat je wel over genoeg geld beschikt. Een andere optie is echter dat je geld gaat lenen, bijvoorbeeld in de vorm van een privé lening. In dit laatste geval zul je echter wel goed moeten beseffen dat geld lenen altijd extra geld zal gaan kosten. Je dient de kredietverstrekker namelijk niet alleen de leensom terug te betalen, maar eveneens een zekere leenvergoeding als compensatie voor diens bereidheid je een lening te geven en het financiële risico dat hierdoor wordt gelopen. Om je te helpen om erachter te komen of het aangaan van een privé lening in jou geval een goede oplossing is, hebben we hieronder wat informatie over deze leenvorm voor je op een rijtje gezet.

Wat is een privé lening?

Een privé lening, ook bij veel mensen bekend als een persoonlijke lening of een lening op afbetaling genoemd, is een snelle en eenvoudige manier om geld te lenen voor de meest uiteenlopende doelen. Je kunt een privé lening al afsluiten voor een bedrag van een paar honderd tot wel tientallen duizenden euro’s. Met het geleende geld kan je doen wat je wilt zonder eerst de kredietverstrekker hiervan op de hoogte te stellen (of zelfs om toestemming te vragen). Een privé lening zou je onder andere prima kunnen gebruiken voor de financiering van:

 • een nieuwe auto,
 • een verbouwing,
 • een renovatie,
 • de (her)inrichting van een woning,
 • de aanleg van een tuin,
 • een (huwelijks)feest,
 • een vakantie,
 • een nieuwe laptop,
 • een nieuwe fiets,
 • verschillende duurdere leningen tot in één grote goedkope lening. 

Als kredietnemer ben je volkomen vrij om een leendoel te kiezen als je een privé rekening afsluit.  

Uitvoeren van een simulatie voor een privé lening

Een privé lening afsluiten zal voor iedereen altijd bepaalde kosten met zich meebrengen. Op het moment dat je echter van tevoren al wilt weten wat de exacte kosten zullen zijn die je voor een privé lening moet gaan betalen, dan kun je op de websites van de meeste kredietverstrekkers een simulatie uitvoeren. Tijdens een dergelijke simulatie kiest je de juiste leenvorm, looptijd en het bedrag dat je wilt lenen. Vervolgens zal de simulatietool voor je nagaan wat de gekozen lening je uiteindelijk zal gaan kosten. In het overzicht dat je te zien krijgt, zullen onder andere de kosten weer worden gegeven die je elke maand zal moeten voldoen, de rente die je over de openstaande schuld moet betalen en de kosten die je op jaarbasis aan deze privé lening kwijt zult zijn. De leenkosten zullen echter altijd afhangen van de hoogte van de leensom en de gekozen looptijd. 

Aanvragen van een offerte voor een privé lening

Een offerte aanvragen voor een privé lening is de volgende stap die je moet zetten als je op een verantwoorde wijze geld wilt lenen en dus wilt voorkomen dat je te maken krijgt met onnodig hoge leenkosten. Door vooraf een offerte aan te vragen, zul je echter al precies weten wat de kosten zullen zijn die je voor een privé lening gaat betalen. Steeds meer kredietverstrekkers bieden op hun website de mogelijkheid om eenvoudig en snel een offerte aan te vragen, maar natuurlijk kun je dit dikwijls ook nog per post of telefonisch regelen.

Bij de aanvraag van een offerte dien je, net zoals bij het uitvoeren van een leensimulatie, de juiste leenvorm, looptijd en het leenbedrag aan te geven. Bovendien zul je een aantal bewijsstukken met betrekking tot je persoonlijke- en financiële situatie. De offerte die je vervolgens toegestuurd krijgt van de kredietverstrekker zal je een precies overzicht geven van alle kosten waar je mee te maken zult krijgen als je voor de betreffende privé lening kiest. Hierbij kun je denken aan:

 • de kosten die iedere maand betaald moeten worden,
 • de kosten die op jaarbasis voldaan moeten worden,
 • de hoogte van de leensom,
 • de hoogte van de leenvergoeding (rente),
 • de gekozen looptijd,
 • de hoogte van de maandelijkse aflossingstermijnen.

Hoe maak je een goede vergelijking?

Om de meest voordelige privé lening te kunnen vinden, is het absoluut aan te bevelen om bij meerdere kredietverstrekkers leensimulaties uit te voeren en/of offertes aan te vragen. De verschillende kredietverstrekkers zijn immers vrij om bepaalde kosten zelf te bepalen, zoals de hoogte van de rentevergoeding die in rekening gebracht wordt over de privé lening. Zelfs als er sprake is van een gering verschil in bijvoorbeeld de rente, dan kan dit de totale leenkosten toch aanzienlijk beïnvloeden. Het is dan ook zaak om goed na te gaan welke lening je het meeste rentevoordeel op zal leveren aan het einde van de looptijd.

Verder zul je, tijdens het maken van een goed vergelijking, goed moeten letten op de looptijd van verschillende leningen. Door de looptijd te verlengen, of juist korter te maken, kun je immers ook invloed uitoefenen op de leenvergoeding die je over de totale lening moet betalen. Bij een langere looptijd zal er namelijk vaker rente berekend worden over de schuld die nog open staat en zul je dus uiteindelijk meer geld kwijt zijn aan de leenkosten. Een langere looptijd betekent echter ook dat je de kosten van de privé lening over een langere periode uit kunt spreiden en je dus maandelijks met een kleinere belasting van je budget te maken krijgt. Een kortere looptijd daarentegen zal de leenkosten juist weer wat terug weten te brengen, maar er tevens voor zorgen dat je beschikbare budget zwaarder onder druk komt te staan. Welke looptijd het meest ideaal is in je persoonlijke situatie zul je echter zelf moeten bepalen.

Aanvragen van een privé lening is geen garantie op succes

Het aanvragen van een privé lening is in geen enkel geval een garantie op succes. Elke kredietverstrekker is immers vrij om je leenaanvraag af te wijzen, bijvoorbeeld omdat je niet over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt of vanwege één of meerdere andere schulden die je op dat moment nog hebt lopen. Nadat een kredietverstrekker een leenaanvraag heeft ontvangen, zal deze dan ook altijd toetsen of je wel in staat zult zijn om de lening, samen met de bijbehorende kosten, probleemloos af te lossen.

In de praktijk betekent dit dat een kredietverstrekker meestal niet alleen een interne berekening zal maken van je terugbetalingscapaciteit, maar ook een check uit zal voeren bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). In ons land is het namelijk wettelijk verplicht voor kredietverstrekkers om alle leningen, vanaf 1000 euro en/of een looptijd vanaf 3 maanden, die af worden gesloten bij de CKP te registreren. Daarnaast worden ook betalingsachterstanden en wanbetaling in de databanken van het CKP genoteerd zodat bij een nieuwe leenaanvraag kan worden beoordeeld of het wel verantwoord is om nog een lening aan de aanvrager te verstrekker.

In de regel zal de toetsing bij de CKP behoorlijk wat tijd in beslag nemen (soms zelfs een paar weken) waardoor de behandeling van een leenaanvraag vaak hierdoor wordt vertraagd. Maar zelfs na een paar weken wachten, zal het indienen van een aanvraag voor een privé lening geen enkele garantie geven op succes. De CKP kan, evenals een heleboel andere factoren, immers roet in het eten gooien: de kredietverstrekker zal dan niet akkoord gaan met je aanvraag. In sommige gevallen kun je wellicht wel een kleinere privé lening aangaan, maar ook daar mag je niet zomaar vanuit gaan. Het is zelfs zo dat de meeste kredietverstrekkers vergelijkbare maatstaven hanteren bij de toekenning van een privé lening waardoor het indienen van een aanvraag voor een soortgelijke lening bij concurrerende kredietverstrekkers in de regel weinig zin heeft. De kans op een teleurstellend antwoord op je leenaanvraag is dan namelijk erg groot.

Conclusie

Het afsluiten van een privé lening is in bepaalde gevallen een uitstekende manier om bepaalde projecten mee te bekostigen. Het indien van een aanvraag voor een privé lening is over het algemeen echter niet iets dat je regelmatig doet en om die reden is het dan ook zaak om precies te weten waar je mee bezig bent. Impulsief te werk gaan en bijvoorbeeld bij de eerste de beste kredietverstrekker een privé lening afsluiten, zal dan ook zeker niet aan te raden zijn. Voordat je een leenaanvraag de deur uit doet, is een gedegen onderzoek naar verschillende leenmogelijkheden, verschillende kredietverstrekkers en leenkosten absoluut noodzakelijk als je zeker wilt zijn van de beste deal.

Het maken van een goede vergelijking van meerdere simulaties of offertes zal je hierbij kunnen helpen. Door de informatie uit simulaties en/of offertes nauwkeurig met elkaar te vergelijken, kun je de meest gunstige privé lening vinden. Dit dient een lening te zijn die optimaal aansluit bij je persoonlijke- en financiële situatie. Wanneer je echter een privé lening kiest die je je bijvoorbeeld niet kunt veroorloven, dan is de kans erg groot dat je, vroeg of laat, in de (financiële) problemen terechtkomt en je geldzorgen alleen maar verder toe zullen nemen. In dat geval is het namelijk niet ondenkbaar dat je boeterentes of andere bijkomende kosten moet gaan betalen omdat je een betalingsachterstand op hebt gelopen of vanwege het feit dat de kredietverstrekker een deurwaarder in de arm heeft moeten nemen om de openstaande schuld bij je te kunnen innen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20