Opbouw en opsplitsing bedrijven voor banken een groeiende goudmijn

Banken halen grote inkomsten uit het samenvoegen en vervolgens ontmantelen van ondernemingen. Dat is de conclusie van een rapport van het persbureau Reuters over dergelijke operaties na de recente aankondiging van de opsplitsing van grote concerns zoals General Electric en Johnson & Johnson (J&J) in de Verenigde Staten en Toshiba in Japan.

“Bedrijven worden samengevoegd, maar ook opgedeeld”, merkt Reuters op. “Banken profiteren echter in elke richting van deze operaties, ook al kan dat voor de betrokken onderneming een fundamentele ommekeer vertegenwoordigen.”

“De recente opsplitsing van ondernemingen zoals General Electric, Toshiba en Johnson & Johnson toont dat bedrijven over de jaren voor overnames vaak honderden miljoenen dollars aan banken betalen, om nadien nog grotere bedragen uit te geven om die operaties weer om te keren.”

Trend

“Een aantal van de banken die aan de voorbereiding van deze spin-offs hebben gewerkt – Goldman Sachs, UBS Group en JPMorgan Chase – adviseerden nochtans eerder over acquisities die de betrokken bedrijven in het verleden in een tegenovergestelde strategische richting hadden uitgevoerd”, weet Reuters.

Er kan momenteel een duidelijke trend naar de opsplitsing van bedrijven worden opgemerkt. “Dat heeft te maken met een visie dat bedrijven alleen optimaal presteren indien ze zich op enkele verwante kernactiviteiten toespitsen”, merkt het persbureau op. “Daarnaast is er ook een toenemende druk van activistische investeerders om bedrijven aan te zetten een aantal activiteiten te gelde te maken.”

Consulent Dealogic stelde vast dat er dit jaar tot nu toe wereldwijd ongeveer 42 spin-offs zijn aangekondigd met een gezamenlijke waarde van meer dan 200 miljard dollar, tegenover 38 spin-offs met een waarde van ongeveer 90 miljard dollar vorig jaar.

Dealogic meldde verder dat investeringsbanken de voorbije tien jaar wereldwijd meer dan 4,5 miljard dollar hebben ingezameld aan advies over spin-offs. Hoewel dit bedrag minder dan 2 procent vertegenwoordigt van de totale inkomsten die de banken aan deals hebben verdiend, kan er van een groeiende activiteit gewag worden gemaakt.

Consulent Refinitiv gaf verder te kennen dat banken dit jaar tot nu toe meer dan 1 miljard dollar hebben verdiend aan wereldwijde spinoffs. Dat betekende nagenoeg een verdubbeling tegenover vorig jaar. 

“In het geval van General Electric kunnen ​​financiële adviseurs – waaronder Evercore, PJT Partners, Bank of America en Goldman Sachs – elk een vergoeding van tientallen miljoenen dollar verwachten voor hun rol in de ontmanteling van het bedrijf”, beklemtoonde Reuters.

“Goldman Sachs had eerder bijna 400 miljoen dollar aan honoraria verzameld om het bedrijf door de jaren heen over overnames, desinvesteringen en spin-offs te adviseren. Goldman Sachs kroont zich daarmee tot de topadviseur van General Electric.”

Dealogic benadrukte nog dat Goldman Sachs tot nu toe met advies over de ontmanteling van ondernemingen de hoogste honoraria heeft ontvangen, gevolgd door JPMorgan en Lazard.

Onzeker

De investeringsbanken kunnen voor hun advies steeds op een vergoeding rekenen, hoewel de uitkomst van de operaties voor de aandeelhouders van een onderneming verre van zeker zijn.

“Aandelen van bedrijven die acquisities of desinvesteringen hebben gedaan, hebben gemengde resultaten laten optekenen”, benadrukt Refinitiv. “Daarbij lieten deze entiteiten de voorbije twee jaar vaak slechtere prestaties optekenen dan vergelijkbare ondernemingen.”

“Investeringsbankiers benadrukken dat sommige bedrijfsconstructies niet voor altijd zinvol blijven”, stipt Reuters aan. “Veranderingen in het technologische en competitieve landschap van een onderneming of in de houding van zijn aandeelhouders kunnen het bedrijf ertoe aanzetten van koers te veranderen.”

“Bij General Electric bleken de aandeelhouders zich oorspronkelijk achter de uitbreiding van het bedrijf naar onder meer de gezondheidszorg, creditcards en entertainment te scharen. Die bijkomende activiteiten werden bestempeld als een diversificatie van de inkomstenstroom.”

“Toen echter bleek dat een aantal van deze divisies ondermaats presteerden en de waardering van het concern ondermijnden, verloren de investeerders het vertrouwen in het vermogen van de onderneming om verschillende activiteiten met succes te combineren.”

“Tevens wordt vaak opgemerkt dat bedrijven banken liever betalen voor de realisatie van transacties dan voor het verstrekken van advies”, merkt Reuters nog op.

“Dit moedigt de bankiers aan vooral naar het afsluiten van een akkoord te streven in plaats van het beste resultaat voor hun klant – waaruit mogelijk ook geen overeenkomst zou volgen. Het fenomeen biedt ook munitie aan critici, die beweren dat bedrijven voor een onafhankelijk advies over mogelijke akkoord niet op de banken kunnen rekenen.”

(am)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20