Nieuw-Zeeland wil als eerste land ter wereld de financiële sector verplichten om klimaatimpact in kaart te brengen

De regering van Nieuw-Zeeland heeft een wetsvoorstel klaar dat banken en bedrijven uit de financiële sector zou verplichten om aan te tonen welke effecten hun investeringen hebben op de klimaatverandering. 

Indien goedgekeurd, wordt Nieuw-Zeeland het eerste land ter wereld dat banken, investeerders en verzekeraars verplicht om transparant te zijn over hun klimaatimpact. 

De rapportering zou dus verplicht worden voor financiële bedrijven van een zekere grootte: banken met activa van meer dan 1 miljard Nieuw-Zeelandse dollar (590 miljoen euro), en verzekeraars die voor hetzelfde bedrag aan bezit verzekeren. Ook alle uitgevers van schuldpapier en aandelen die op de Nieuw-Zeelandse beurs zijn genoteerd zullen hun klimaatimpact moeten monitoren en blootgeven. 

Risicovolle investeringen

Bovendien zullen banken en bedrijven uit de financiële sector volgens het wetsontwerp moeten uitleggen hoe ze klimaatgerelateerde risico’s vermijden en groene winstmogelijkheden opzoeken. Het doel van het voorstel is om de financiële sector te sensibiliseren dat investeringen in fossiele brandstoffen en projecten met een hoge uitstoot risicovoller worden naarmate de klimaatdoelstellingen van Nieuw-Zeeland (en de wereld) dichterbij komen. De nationale financiële regulator (The Financial Markets Authority) zal de monitoring controleren en handhaven. 

Het publiek kan op die manier ook banken of vermogensbeheerders selecteren op basis van hun klimaatvriendelijkheid. Nieuw-Zeeland wil koolstofneutraal zijn tegen 2050, tegen 2035 wil het land al zijn energie halen uit hernieuwbare bronnen. 

‘Een netto-nuluitstoot tegen 2050 is simpelweg onmogelijk tenzij de financiële sector in kaart brengt welke impact hun investeringen hebben op het klimaat’, zei de Nieuw-Zeelandse minister van Klimaatverandering, James Shaw, op dinsdag. ‘Deze wet brengt klimaatrisico’s en klimaatveerkracht in het hart van de financiële en zakelijke besluitvorming.’

Het wetsvoorstel werd maandag al ingediend, en zal deze week nog besproken worden in het parlement. Indien het aangenomen wordt, zal klimaatrapportering vanaf 2023 verplicht zijn in Nieuw-Zeeland. 

(tb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20