NAVO wil onderzeese kabelinfrastructuur beter tegen duikboot-aanvallen beschermen

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (Navo) werkt aan een strategie om de kritische infrastructuur van zijn lidstaten efficiënter te beschermen. Dat is gezegd tijdens een vergadering van de ministers van defensie van de lidstaten van de militaire alliantie. Het grootste aandachtspunt zijn daarbij de kabelnetwerken op de bodem van de Atlantische Oceaan, die immers een doelwit voor vijandelijke aanvallen zouden kunnen zijn.

Over de oorsprong van de mogelijke aanvallen werden geen uitspraken gedaan, maar het ministerieel overleg volgt wel op berichten over een grotere activiteit van Russische marineschepen in westerse wateren.

Hybride oorlogsvoering

‘Onderzeese kabels zouden kunnen worden doorgeknipt of afgeluisterd,’ merken militaire experts op. ‘Er konden de voorbije jaren een toenemende Russische onderzeese activiteit worden waargenomen.’

‘Daarbij is al herhaaldelijk de vrees geuit dat Rusland tijdens een mogelijk conflict zou kunnen proberen om onderzeese kabelnetwerken te beschadigen. Dergelijke aanvallen kunnen tot de strategie van een hybride oorlogsvoering – een mengeling van openlijke en geheime oorlogshandelingen – behoren.’

Er zou al herhaaldelijk zijn opgemerkt dat de Russische marine een opmerkelijk grote interesse voor westerse onderzeese communicatienetwerken tentoonspreidt. Het wordt niet uitgesloten geacht dat Russische duikboten zouden kunnen proberen om kabels op de bodem van de Atlantische Oceaan door te snijden.

‘Aangezien 97 procent van de communicatie tussen de Verenigde Staten en Europa langs deze kabels verloopt, zouden een beschadiging of vernieling van de netwerken zware consequenties kunnen hebben,’ zeggen de experts.

Openbaar

‘De meeste van deze systemen zijn voor de overdracht van gegevens en communicatie – zowel voor civiel als militair gebruik – verantwoordelijk,’ verduidelijkt Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo. ‘De kabels verzenden de overgrote meerderheid van de wereldwijde communicatiegegevens. Internationale markten zijn in sterke mate van deze datastromen afhankelijk. Het is dan ook belangrijk om dit probleem aan te pakken.’

Stoltenberg wijst er daarbij op dat deze kabels echter meestal in het bezit zijn van privébedrijven. ‘De locatie van de netwerken is dan ook openbaar bekend,’ aldus de secretaris-generaal. ‘Dit verhoogt de potentiële kwetsbaarheid van de hele infrastructuur.’

Tegenstrevers zouden daarbij ook kunnen proberen om strategische data te bemachtigen. ‘Het zou mogelijk zijn om deze onderzeese kabels af te tappen,’ zeggen militaire specialisten. ‘Dat is weliswaar geen eenvoudige procedure, maar de voorbije jaren zouden zowel Rusland als China op dit vlak nieuwe expertise hebben verworven.’

De Navo heeft tot nu toe op die potentiële dreiging gereageerd door de patrouille-activiteit in het gebied op te voeren. Er wordt ook geïnvesteerd in nieuwe technologieën die het mogelijk zouden maken om de duikboten vanuit de lucht te belagen.

‘Om de risico’s te minimaliseren, heeft de Navo een aantal nieuwe procedures en technologieën geïntroduceerd om de onderzeese infrastructuur te beschermen en potentiële bedreigingen op te volgen,’ zegt Stoltenberg.

In Norfolk, aan de oostkust van Engeland, wordt ook een nieuw Atlantic Command van de Navo geïnstalleerd. Daar zal de opvolging van de potentiële bedreiging worden gecentraliseerd. De service zou in september volgend jaar volledig operationeel moeten zijn.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20