Navo wil een eigen commandocentrum voor ruimtevaart

De Noordatlantische Verdragsorganisatie (Navo) wil op zijn basis in de Duitse stad Ramstein ook een centrum voor ruimtevaart inplanten. Het project moet een antwoord bieden op de groeiende bekommernis rond de bescherming van satellieten en navigatie-apparatuur tegen vijandelijke activiteiten. Dat hebben een aantal Duitse media gemeld.

De ministers van landsverdediging van de lidstaten van de Navo moeten zich nog wel over het project uitspreken.

Commandocentrum

De Navo heeft in Ramstein, in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, al het hoofdkwartier van zijn luchtmacht gevestigd. De nieuwe divisie zou vooral moeten optreden als coördinatiecentrum voor ruimteobservatie.

Het centrum zou in eerste plaats informatie moeten verzamelen over mogelijke bedreigingen voor de satellieten van het bondgenootschap. Wellicht zal de divisie op termijn echter uitgroeien tot een commandocentrum voor de ontplooiing van een bredere strategie voor ruimtedefensie.

‘Satellietsystemen houden onze wereld draaiende op een manier die veel mensen zich nauwelijks realiseren,’ betoogde Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de Navo, in een commentaar op het plan. ‘Niet alleen weersvoorspellingen steunen op de services van de ruimtevaart. Dat geldt ook voor de handel, de mobiele telefonie en het bankieren.’

‘De Navo heeft geen intentie om de ruimte te militariseren. Wel is het de bedoeling om strategieën te ontwikkelen die ons kunnen toelaten om met de uitdagingen van de ruimtevaart beter om te gaan.’

De Navo zou ook plannen hebben om een expertisecentrum voor militaire ruimtevaart uit te bouwen. Frankrijk en Duitsland zouden daarbij zichzelf als een potentieel gastland naar voor hebben geschoven.

Vijfde domein

De Navo had vorig jaar de ruimte als een vijfde actiedomein bestempeld. Naast de traditionele operaties op het land, op zee en in de lucht, was eerder ook al ook cyberspace als een operatiegebied aan de taken van de alliantie toegevoegd.

‘Inmiddels hebben een tachtigtal landen satellieten in de ruimte,’ verduidelijken woordvoerders van de alliantie. ‘Ook particuliere bedrijven ontwikkelen steeds meer activiteiten terzake. Daarentegen beschikt de Navo niet over eigen ruimtetechnologie. Het bondgenootschap moet daarentegen op de technische mogelijkheden van zijn leden vertrouwen.’

De woordvoerders wijzen er nog op dat het militaire gebruik van de ruimte momenteel slechts door één overeenkomst wordt beperkt en gereglementeerd. Die overeenkomst dateert van de tweede helft van de jaren zestig van de voorbije eeuw en is zeker aan een aanpassing of vervanging toe.

Het huidige akkoord verbiedt onder meer het gebruik van nucleaire wapens in de ruimte en bepaalt dat de maan en andere hemellichamen alleen voor vredelievende doeleinden mogen worden aangewend. Tevens werd bepaald dat er in de ruimte geen soevereine rechten kunnen worden uitgeoefend.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20