Nationale Bank: ‘Coronacrisis dreigt ook intrinsiek sterke bedrijven onderuit te halen’

De Nationale Bank wijst er in een nieuwe studie op dat ook bedrijven die voor corona winstgevend en solide waren, failliet kunnen gaan. De overheid moet maatregelen nemen om hun financiering op lange termijn te beschermen, klinkt het.

De corona-uitbraak had in eerste instantie zware gevolgen voor de liquiditeit van de bedrijven. Vele bedrijven moesten hun activiteiten sterk terugschroeven of helemaal stopzetten, terwijl een groot deel van hun kosten bleven lopen.

In september had 90 procent van de bedrijven in België minstens één keer de kasreserves moeten aanspreken die ze voor de coronacrisis hadden opgebouwd. Gelukkig konden overheidsmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid, uitstel van betalingen en compensatiepremies de liquiditeitsschok verzachten.

Liquiditeit versus solvabiliteit

Er doemt evenwel een tweede probleem op: niet de liquiditeit (cash op korte termijn), maar de solvabiliteit (de financiële robuustheid op lange termijn) van veel bedrijven komt onder druk te staan.

‘Belangrijk is dat zelfs winstgevende bedrijven met een solide balans vóór de pandemie niet immuun zijn voor dat probleem en naar een faillissement zouden kunnen afglijden mochten ze geen extra financiering verkrijgen’, waarschuwt de Nationale Bank.

Pottenkijkers

De Nationale Bank roept de beleidsmakers daarom op om hun aandacht stilaan te verschuiven van het vrijwaren van de liquiditeit van de bedrijven naar het handhaven van hun solvabiliteit.

Dat kan bijvoorbeeld door kapitaalinjecties van externe investeerders in het noodlijdende bedrijf te stimuleren. Al is daar wel een groot obstakel: de typische kmo-zaakvoerder heeft liever geen pottenkijkers. ‘In de Belgische context is het niet voor de hand liggend effectieve aandeleninstrumenten te vinden, met name voor kmo’s waarvan de eigenaars vaak terughoudend staan tegenover extern mede-eigendom’, zegt de Nationale Bank.

De economen zien alternatieve reddingsboeien in achtergestelde leningen en andere schuldinstrumenten op lange termijn.

Lees ook:

Meer