Schokbestendig versus kwetsbaar: scherpe tweedeling onder Belgische bedrijven

De ene helft van de Belgische bedrijven is financieel sterk genoeg om door de coronacrisis te komen, terwijl bij de andere helft de lichten op oranje of rood knipperen. Dat blijkt uit onderzoek door het handelsinformatiekantoor Graydon.

Graydon ging op vraag van de krant La Libre na hoe schokbestendig de ruim 1,3 miljoen Belgische ondernemingen (vennootschappen, vrije beroepen, vzw’s) zijn voor een zware crisis zoals de coronapandemie. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de financiële reserves, maar ook naar de mate waarin het bedrijf een periode van verminderde activiteit of sluiting (bijvoorbeeld door een lockdown) kan doorstaan.

De sterke bedrijven: 47,5 procent

Eerst het goede nieuws: bijna de helft van de Belgische bedrijven, 47,5 procent lijkt niet in de problemen te komen door de crisis. Het overgrote deel – een ruime groep van 574.000 sterke bedrijven of 43 procent van het totaal – scoort zelfs goed tot uitstekend op beide aspecten: de financiële reserves én de schokbestendigheid bij onverwachte discontinuïteit van de activiteiten.

De kwetsbare bedrijven: 52,5 procent

Voor de andere helft van de Belgische bedrijven is het plaatje minder rooskleurig. Niet zozeer de financiële reserves zijn het probleem, maar vooral de lage capaciteit om een schok te absorberen. Zo is er een opvallend grote groep van ruim 647.000 bedrijven – of ruim 48 procent van het totaal – die zonder crisis wel in goede financiële gezondheid zouden verkeren, maar slechts matig resistent (25 procent) of helemaal niet resistent (23 procent) zijn voor een grote schok.

De echte probleemgevallen – zeer slechte financiële situatie en zwakke resistentie – zijn beperkt tot ongeveer 17.000 bedrijven, of 1,3 procent van het totaal.

Transferten?

De resultaten geven goede argumenten aan de federale en regionale overheden om ondernemingen zuurstof te geven, via betaaluitstel of andere steunmaatregelen. Want de meeste bedrijven in nood zijn in principe wel leefbaar, alleen moeten ze de uitzonderlijke klap van de coronacrisis zien te overbruggen.

Als de overheid te krap bij kas zit, kunnen de sterke bedrijven helpen, stelt Eric Van den Broele, onderzoeksdirecteur bij Graydon, voor in La Libre. ‘Ik pleit voor de invoering van een fiscaal stimuleringsmechanisme dat de transfer organiseert van kapitaal van de gezonde bedrijven naar bedrijven die nu in moeilijkheden verkeren, maar die vóór de crisis gezond waren.’

Lees ook: Van kleine rimpeling tot doodvonnis: coronaklap verschilt enorm per sector

Meer