Meerderheid werknemers vindt dat automatisering aanleiding geeft tot zinvoller werk

Een meerderheid van de werknemers gelooft dat automatisering kan leiden tot een meer zinvolle arbeid. Dat is de conclusie van een studie van het bedrijf Hyperscience, gebaseerd op een enquête bij duizend werknemers in de Verenigde Staten.

In het algemeen zou volgens Hyperscience 81 procent van de ondervraagden van mening zijn dat automatisering aanleiding zou kunnen geven tot zinvoller werk, omdat de technologie een aantal repetitieve taken uit handen van de werknemer zou kunnen nemen.

Het onderzoek maakte anderzijds duidelijk dat veel mensen weliswaar beweren te weten wat automatisering betekent, terwijl er in werkelijkheid nog veel misvattingen blijven. 

Misvatting

De onderzoekers stelden vast dat 75 procent van de respondenten van mening is te weten wat onder automatisering moet worden verstaan. “Maar in werkelijkheid zorgt het concept bij een groot deel van de bevolking nog steeds voor verwarring”, stipt Hyperscience aan.

“Wanneer gevraagd wordt een omschrijving van het concept te geven, blijkt 55 procent naar een populaire misvatting over automatisering te verwijzen.”

“Daarbij werd door 17 procent gewag gemaakt van een technologie die uitsluitend was ontwikkeld om mensen door machines te vervangen, terwijl 3 procent van mening was dat automatisering vooral zou worden gebruikt om arbeidsplaatsen te schrappen. Daarnaast bleek 10 procent automatisering met kunstmatige intelligentie te verwarren.”

Ondanks de toenemende acceptatie van automatisering, was het voor een aantal respondenten bovendien moeilijk om de voordelen van de technologie voor een bredere waaier sectoren weer te geven.

“Vastgesteld werd dat 70 procent van de respondenten verwees naar de voordelen die automatisering op het gebied van transport en logistiek kon opleveren, terwijl 66 procent ook een meerwaarde suggereerde voor de financiële dienstverlening en het bankwezen”, staat in het rapport.

“Veel minder werd er echter gewezen naar de gezondheidszorg (48 procent), verzekeringen (47 procent) en de publieke sector (45 procent).”

Millennials

In het onderzoek werd ook bijzondere aandacht besteed aan de millennials, de generatie die zich steeds meer bereid toont om met de technologie samen te werken. Daarbij werd vastgesteld dat 63 procent van de millennials ervan overtuigd is dat de automatisering op de werkplek een positieve invloed heeft.

Bovendien zegt in deze leeftijdsgroep 35 procent dat mens en machine perfect kunnen samenwerken, tegenover 31 procent in de bredere bevolking.

De studie toonde tevens aan dat de respondenten van mening zijn dat automatisering in eerste instantie aan de werknemer te goede zal komen.

Daarbij merkte 43 procent op dat automatisering een aantal werklasten kan verlichten en tot een betere werknemerservaring kan leiden, terwijl 34 procent aangeeft dat de technologie een positieve impact kan hebben op de algehele klantervaring.

Slechts 23 procent van de ondervraagden toonde zich daarentegen overtuigd dat de onderneming de belangrijkste begunstigde van de technologie zou zijn.

(am)

Meer