Ook tijdens de Industriële Revolutie duwde automatisering de lonen naar beneden

Algemeen wordt gevreesd dat de automatisering van de economie de ongelijkheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen nog zal doen toenemen, maar dat hoeft niet het geval te zijn.Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of California naar de loonkloof tussen gespecialiseerde en ongeschoolde arbeidskrachten sinds de dertiende eeuw in Groot-Brittannië.De onderzoekers stelden daarbij vast dat de inkomenskloof tussen beide groepen tijdens die periode nagenoeg ongewijzigd is gebleven, op uitzondering van twee periodes in de veertiende eeuw en tijdens de industriële revolutie, toen de geschoolde ambachten met een duidelijke financiële achteruitgang werden geconfronteerd.“Sinds de eerste helft van de jaren zestig zijn de reële lonen voor universitairen in de Verenigde Staten met meer dan één derde gestegen, terwijl de salarissen voor ongeschoolden zijn gedaald,” aldus het magazine The Economist.

Artificiële intelligentie

“Vaak wordt voorspeld dat door de automatisering deze kloof nog groter zal worden, maar volgens een studie van Gregory Clark, professor economie aan de University of California, zijn daarvoor in de geschiedenis geen aanwijzingen te vinden.””Clark stelde immers vast dat doorheen de geschiedenis de inkomenskloof nagenoeg constant is gebleven. Bovendien kon zelfs twee keer een vermindering van het inkomensverschil worden opgemerkt.”“In de veertiende eeuw bleek geschoolde arbeid plots goedkoper te worden omdat een grotere groep mensen een vak kon leren en het aanbod op de arbeidsmarkt sterk toenam,” aldus Gregory Clark. “Tijdens de industriële revolutie werden gespecialiseerde ambachtslui anderzijds vaak vervangen door machines, die gemakkelijker door ongeschoolde arbeidskrachten konden worden bediend.”Het loonvoordeel van de ambachtslui begon in het begin van de negentiende eeuw in te krimpen en herstelde zich niet voor het begin van de jaren zestig de voorbije eeuw.“Er is echter wel een verschil met het computertijdperk,” betoogt Gregory Clark. “In tegenstelling tot de industriële revolutie werken computers in het voordeel van de hoger opgeleide arbeidskrachten. Dat zou echter kunnen veranderen wanneer die banen door artificiële intelligentie overbodig zouden worden.” (mah)